Hoofdmenu

Verkeersplan rondom Kindcentrum Bekkerveld

Sinds 2019 overleggen gemeente en buurt over een verkeersplan voor Bekkerveld. Doel is het aanpassen van de verkeerssituatie aan de nieuwe verkeersbewegingen door de komst van het Kindcentrum. Uit onvrede over het proces rond de gesprekken is halverwege 2020 een nieuwe start gemaakt. Met een nieuwe werkgroep met afgevaardigden uit de buurt en duidelijke afspraken over het proces. De gesprekken met de werkgroep en adviezen van verkeersdeskundigen hebben geleid tot het concept verkeersplan.

Wijziging ten behoeve van het halen en brengen groep 1 tot en met 3 BS Tarcitius

BS Tarcitius heeft gisteren vernomen dat hun “oude” gebouw aan de Celsusstraat ingericht gaat worden als school voor Oekraïense kinderen. Doordat op korte termijn al allerlei werkzaamheden in het gebouw gaan plaatsvinden hebben zij met Innovo en de gemeente besproken hoe ze de leerlingen het beste en veiligste kunnen opvangen. De verkeerssituatie voor KC Bekkerveld wordt namelijk pas in de meivakantie aangepast.

Ze hebben de beslissing genomen om de groepen 1 t/m 3 vanaf maandag 11 april niet meer te laten brengen en halen bij de Celsusstraat. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 blijven (tot aan de meivakantie) nog verzamelen bij het hoofdgebouw aan de Aarweg.
Wat gaat er vanaf maandag 11 april gebeuren:
• De groepen 1 t/m 3 worden tussen 8:20-8:30 uur op het veld (Bekkerveld) afgezet.
• Van iedere groep staat een leerkracht op het veld om de kinderen op te vangen.
• De school zorgt voor brigadiers bij de oversteekplaats voor school
• De kinderen lopen (zonder ouders) naar binnen.
• Binnen is van iedere groep een leerkracht of onderwijsondersteuner die de kinderen opvangt in de klassen.
• Om 14:20 uur lopen de leerkrachten met de kinderen naar het veld (vaste plaats) en worden ze daar opgehaald.
• Men heeft daarna tijd om eventueel nog kinderen bij de Aarweg op te halen.
Voor de veiligheid van alle kinderen is er benadrukt om de kinderen aan de  drie zijden van het veld af te zetten met uitzondering van de zijde langs de school.
Als omwonende zult u vanaf aanstaande maandag dus mogelijk met meer verkeer te maken hebben.

voor meer informatie https://www.heerlen.nl/verkeersplanbekkerveld.html« (Vorig nieuwsbericht)