Commissie AWACS Limburg komt op woensdag 13 juli 2022 om 15.00 uur bijeen voor een vergadering.

 

De Commissie AWACS Limburg komt op woensdag 13 juli 2022 om 15.00 uur bijeen voor een vergadering. Deze vindt plaats in het gemeentehuis van Beekdaelen in Nuth.

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken.

De commissie komt in de regel vier keer per jaar bijeen. De agenda en de achterliggende documenten zijn te vinden op de website van de gemeente Beekdaelen. De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen: provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (betrokken wethouders, burgemeester, enkele raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Geilenkirchen.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Bezoekers kunnen zich melden bij de receptie.

Mocht u vooraf vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl).

Geef een reactie