Op dit moment zit het project in de initiatiefase: we onderzoeken waar en of er eventuele geschikte percelen voorhanden zijn.

Wilt u met ons meedenken? Weet u een geschikt perceel, heeft u een geschikt perceel of kent u iemand met een geschikt perceel dan kunt u ons dat laten weten tot en met 29 juli 2022 via Email: info@simpelveld.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Crijns (Coördinator buitendienst) via telefoonnummer: 045 5448383.

Wat hebben we nodig voor een levensbomenbos?

Onderstaand vindt u een korte opsomming waar het betreffende perceel (minimaal) aan dient te voldoen:

  • Gelegen binnen de gemeente Simpelveld;
  • Minimale oppervlakte: 6000m2;
  • Het perceel is vanaf de openbare weg toegankelijk;
  • Het perceel is voor langere tijd beschikbaar;
  • Bereidwilligheid vanuit grondeigenaar voor langdurige pacht of verkoop perceel.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno