Samenwerkingsovereenkomst Volkshuisvestingsfonds

Op de Foto: Ondertekening door wethouder Jaimy van Dijk en bestuurder van Weller Barry Braeken.

Eigenaren die een woning hebben in bepaalde gebieden in Brunssum Noord en in Schuttersveld worden de komende jaren ondersteund bij het renoveren en verduurzamen van hun woning. Deze afspraak is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Brunssum, Woningcorporatie Weller en de Stadsregio Parkstad Limburg. Voor de renovatie en verduurzaming wordt een substantiële subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ingezet.

Ondertekening en vervolgstappen. Hoe de partijen gaan samenwerken werd vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die op 18 juli werd ondertekend. Belangrijkste doel: het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid.
In Schuttersveld is Stichting Weller Wonen al bezig om verouderde woningen aan te kopen met als doel deze te vervangen door nieuwbouw. Daarnaast wordt het komende half jaar door specialisten uitgezocht welke opties er precies zijn om woningen van particuliere eigenaren te renoveren en te verduurzamen en op welke manier geholpen kan worden met financiële ondersteuning. Op basis hiervan wordt een regeling opgesteld die naar verwachting begin 2023 van start gaat.

Wat is het Volkshuisvestingsfonds? Met de inzet van dit fonds verbetert de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in gebieden. Voor Brunssum gaat dit om de gebieden Brunssum Noord en Schuttersveld. Het gaat bijvoorbeeld om de vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, ingrijpende verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte. Verduurzaming maakt een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van toekomstbestendige woningen en aan lager energieverbruik. Meer informatie is te vinden op https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/volkshuisvestingsfonds.
Foto gemeente Brunssum

Geef een reactie