De speeltuin in Lauradorp wordt in een nieuw jasje gestoken. Samen met de inwoners van Lauradorp zijn we nu plannen aan het uitwerken voor een nieuwe speeltuin op dezelfde plek. Sinds 22 april is de speeltuin in Lauradorp gesloten. De speeltuin voldeed niet aan de eisen van veiligheid en hygiëne, en werd niet goed onderhouden. In de media en in de sociale media zien we veel vragen en opmerkingen voorbijkomen. Daarom leggen we graag uit wat er gaat gebeuren.

Op 1 juli hebben we een drukbezochte bewonersavond gehouden over de speeltuin Lauradorp. Daarin zijn alle opties opengehouden. De aanwezige inwoners waren het eens met de uitgangspunten van de gemeente. Die zijn:

  • Er moet in Lauradorp een speelvoorziening voor kinderen blijven.
  • Het zwembad dat door de beheerders was aangelegd, voldoet niet aan de normen van veiligheid (toezicht en staat van onderhoud) en hygiëne (waterkwaliteit).

Drie verschillende mogelijkheden voor een nieuwe speeltuin. Tijdens de avond zijn drie verschillende mogelijkheden met de bewoners besproken:

  1. Een openbare speeltuin. Dan is er geen toezicht en de speeltuin is altijd open.
  2. Niet-openbaar. De speeltuin wordt onderhouden en beheerd door een nieuwe stichting. Dit is de situatie zoals die was.
  3. Half (semi) – openbaar.  De speeltuin wordt geopend en gesloten door vrijwilligers die de sleutel beheren. Dit voorkomt overlast in de late uurtjes. Speeltoestellen waarvoor altijd toezicht nodig is, worden verwijderd en vervangen door toestellen waarbij dit niet het geval is.

Een niet-openbare of semi-openbare speeltuin zijn voor de meeste aanwezige inwoners de beste opties. Voor een openbare speelplek was geen bijval.

Samen werken aan een nieuwe speeltuin. Een niet openbare of semi-openbare speeltuin heeft de voorkeur. Daarom werken we op dit moment voorstellen uit voor de tweede bijeenkomst op 29 juli. Deze is alléén bedoeld voor de inwoners die zich hebben aangemeld om mee te denken. Bij het uitwerken van de plannen wordt natuurlijk rekening gehouden met eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en onderhoud.

Wethouder Stijn Kropman kijkt met vertrouwen naar het hele proces: ‘Lauradorp verdient een leuke en veilige speeltuin. We zijn al bezig met voorstellen voor de nieuwe invulling van de speeltuin. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen een mooie en leuke plek van gaan maken.’

Op dit moment voeren wij werkzaamheden uit in de speeltuin. Daardoor kunnen we snel met de herinrichting van de speeltuin beginnen. Denk hierbij aan het gelijkmaken en opnieuw inzaaien van het terrein. Het planten van meer bomen voor schaduwplekken en het weghalen van speeltoestellen die niet voldoen aan de eisen voor veiligheid, hygiëne en onderhoud. En het zwembad wordt weggehaald.

Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie