Programmawijziging: afgelasting 255e Bondsschuttersfeest van de Rooms Katholieke Zuid Limburgse Schuttersbond (RKZLSB).
De voorspelde extreem warme weersomstandigheden voor zondag 14 augustus 2022 in combinatie met het van kracht zijnde Nationaal Hitteplan en het Extreem Weerprotocol van de RKZLSB hebben de drie betrokken partijen, namelijk schutterij Sint Sebastianus Mechelen, de RKZLSB en de gemeente Gulpen-Wittem, in goede onderlinge samenspraak en met pijn in het hart ertoe genoodzaakt om het bondsschuttersfeest af te gelasten. Dit houdt in dat alle voor zondag 14 augustus 2022 geplande activiteiten (onder andere ontvangst, presentatie deelnemende schutterijen, optocht met defilé, mars- en exercitiewedstrijden) géén doorgang zullen vinden.
De persoonlijke gezondheid van alle deelnemers en alle bezoekers dient immers voorrang te hebben en vormt de reden voor dit besluit.
Alle overige door Schutterij Sint Sebastianus geplande activiteiten, namelijk op vrijdag 12 augustus 2022 de Bingo-avond, en op zaterdag 13 augustus 2022 de schietwedkamp om het Bondskampioenschap, zullen wel gewoon doorgang vinden. De schutterij hoopt van harte dat de op deze beide dagen voorgenomen activiteiten ruimschoots voldoende bezoekers zullen mogen ontvangen.
De organisatie treft een aantal voorzorgsmaatregelen gezien de hittegolf waarmee we deze hele week nog te maken hebben. Desalniettemin blijven de omstandigheden extreem. Let daarom goed op uzelf en op elkaar!
Met schuttersgroeten,
Bestuur, leden en beschermheer schutterij St. Sebastianus Mechelen
persbericht Schutterij St. Sebastianus Mechelen en Foto®ParkstadActueel

Geef een reactie