Lezing over natuurgebieden in de omgeving van Weert door Olaf Op den Kamp.


Op maandag 12 december verzorgt Olaf Op den Kamp voor het Natuurhistorisch Genootschap een lezing over natuurgebieden in Weert en Nederweert. Rondom Weert liggen fraaie natuurgebieden.

Deze liggen enerzijds hoog en droog op de zandgronden en anderzijds laag in het moeras. Daarom wordt dit gebied ook wel het Eiland van Weert genoemd. De zandgronden vormen soms nog landduinen, zoals in de Tungelerwallen en de Weerter- en Budeler Bergen. Hier groeien typische soorten van droge omstandigheden zoals het Zandblauwtje, Muizenoortje en diverse soorten korstmossen.

Ook leven er bijzondere dieren zoals de Veldkrekel en de Levendbarende hagedis. De natte gebieden bestaan uit een reeks van moerassen, elzenbroekbossen en venen, zoals De Krang en het Heijkersbroek. In deze broekbossen groeien de prachtige Waterviolier en de Gele lis. Ook komen het uitgestrekte Weerterbos en Peelgebieden zoals de Groote Peel aan bod.

Het Weerterbos is bekend als het enige leefgebied van het Edelhert in Limburg, maar het is ook een eldorado voor allerlei soorten dagvlinders. Bijzondere vogels van de Groote Peel zijn de Blauwborst, de Dodaars en de Geoorde fuut. Bovendien is het gebied van belang als rustgebied voor Kraanvogels en als overwinteringsgebied voor allerlei soorten arctische ganzen.

Deze gebieden worden ontwaterd door de Tungelroysebeek die begint bij het Ringselven, vlakbij de zinkfabriek van Budel. Hier is de bijzondere nederzetting Budel-Dorplein gevestigd, speciaal gebouwd ten behoeve van de arbeiders van de fabriek. Tijdens de lezing is er veel aandacht voor de flora en fauna in de gebieden, waarbij de Edelherten en bijzondere bosvlinders een van de hoogtepunten vormen.

De lezing is geïnspireerd op het boek “Het eiland van Weert” dat tijdens de lezing ook te koop zal zijn voor € 19.50.

Deze lezing begint om 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont.

Foto Olaf Op den Kamp

 

Geef een reactie