De overledene was in de barre winter van 1963 prins-carnaval op Ghen Heij

In de leeftijd van 82 jaar is onlangs, na een langdurige ziekte, in Heerlerheide Deljo Tumulero overleden. Genoemde ziekte heeft hij op een bewonderenswaardige wijze gedragen. Uiteraard heerste er voor zijn directe familie grote droefheid, maar tevens ook dankbaarheid dat aan zijn lijden een einde was gekomen. Toch is zijn overlijden  hard aangekomen omdat hij voor echtgenote Finy een lieve man was evenals als vader , schoonvader en opa zijnde.     

                                         Als aanhef op het overlijdensbericht was een passend gedicht geplaatst in de volgende bewoordingen:                                                                                              Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen. De vogels vroeg ik voor je te fluiten. En de zon stuurt je haar warme stralen.

Odelia (Deljo) Tumulero was een meer als bekende persoonlijkheid in Heerlerheide e.o. Deze bekendheid dateerde al van 1963. De winter in dat jaar was zeer bar met extreme koude. In januari 1963 werd Deljo uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerd als optochtprins Deljo 1e in het rijk van de C.V.de Bokkeriejesj van Groeët Ghen Heij.                            Schrijver dezer van dit In Memoriam had in dat jaar ook de eer om uitgeroepen te worden als prins Callie1e van de wijk Heksenberg bij de toenmalige en enige carnavalsvereniging onder de benaming C.V. De Heksebesseme. Samen met de prins van De Jonge Bock Nieuw Einde/Vrieheide droegen zij met zijn drieën zorg voor sjpass en plezeer. Dit ondanks de eerder genoemde strenge winterkoude, welke al duidelijk voelbaar was bij opstelling en vertrek van de optocht en het uit te gooien snoepgoed zelfs door de vrieskou aan de prinselijke handschoenen bleef plakken. Zoals bekend won Rainier Paping in dat jaar de gehouden elfstedentocht,welke tocht, evenals het carnaval, ook meer als extreem was.

Behalve prins-carnaval had Deljo, in zijn leven ook oog voor andere verenigingsactiviteiten, waar hij ook zeer bij betrokken was We noemen hiertoe o.m. de Koninklijke Schutterij waar hij een verdienstelijk lid en 1e Luitenant was Hij droeg dan ook vol verve het officierschap uit. Ook was hij oud-lid van voetbalvereniging RKSV Groene Ster, evenals het lidmaatschap van het Greun Hedsjer Gilde.

Samen met echtgenote Finy en Theij Vrolungs (oud Heerlens wethouder) met zijn echtgenote Gusta waren zij jarenlang ieder jaar, als vaste gasten, aanwezig op de geweldige prinsenproclamatie/carnavalsviering welke destijds gehouden werd bij toen nog zijnde RKVV Heksenberg in de kantine op het voormalige sportcomplex gelegen op de Kamperheideweg.

Zaterdag 15 april jl. vond, onder grote belangstelling, de plechtige uitvaartdienst plaats in de parochiekerk van H. Cornelius aan de Kerkstraat in Heerlerheide, waarna de crematie in alle stilte heeft plaats gevonden.

Foto’s: C.V. de Bokkeriejes.en Greun Hedsjer Gilde