Schimmert, 15 mei 2023

De directie van De Reusch in Schimmert neemt afscheid van de huidige exploitant. Beide partijen zijn het niet eens geworden over het te voeren exploitatiebeleid van deze monumentale Limburgse watertoren. Het uitblijven van een goede exploitatie leidde tot een financieel onhoudbare situatie. De Reusch is dan ook een kort geding gestart om de overeenkomst met de huidige exploitant te beëindigen. De rechter heeft daarbij De Reusch in het gelijk gesteld. De komende tijd onderzoekt De Reusch op welke wijze dit Limburgse middelpunt van streekproducten zal blijven bestaan zodat deze unieke locatie duurzaam en financieel gezond uitgebaat kan worden.

Met de ambitie om de monumentale watertoren van Schimmert voor Limburg te bewaren heeft Nico Eurelings in 2015 de watertoren gekocht onder het motto: “Duurzaam behoud van de watertoren van en voor Schimmert en omstreken.” In 2016 werd De Reusch al gekozen als een van de 45 projecten binnen IBA Parkstad. Met deze en andere steun kon daarom vanaf het begin gestart worden met de uitvoering van de duurzaamheidsambities van de eigenaar. Natuurlijk is een monument gebonden aan veel regels en kent de bouw en architectuur van dit soort oude gebouwen zijn uitdagingen. Een dergelijke renovatie en verduurzaming valt  dan ook zeker niet te vergelijken met bijvoorbeeld de verduurzaming van een woonhuis. Daarom is het extra bijzonder dat alle investeringen en inspanningen met betrekking tot De Reusch al snel hebben geresulteerd in landelijke erkenning en het winnen van diverse aansprekende duurzaamheidsprijzen de afgelopen jaren.

Vanaf 2017 zijn de broers Nico en Roger Eurelings een samenwerking aangegaan met de familie Köppen als toekomstige exploitant van De Reusch. Vanaf die tijd is ook gezamenlijk het concept ontwikkeld van ‘eten en drinken van zover je kunt kijken’; genieten van streekproducten binnen een straal van 60 kilometer rondom De Reusch.

Onder andere de extra druk van de coronaperiode en daarna de stijgende energieprijzen hebben een flinke impact gehad op de exploitatie. Hierdoor werden financiële verplichtingen niet nagekomen en is een verschil van mening ontstaan over het te voeren exploitatiebeleid.

Gesprekken en ook de inzet van verschillende externe adviseurs hebben niet tot overeenstemming geleid tussen De Reusch en de exploitant om de huidige bedrijfssituatie toekomstbestendig te maken. Om het voortbestaan van De Reusch als toonaangevend monument voor de regio veilig te stellen, is besloten de samenwerking te beëindigen.

Nico Eurelings: “Het concept van de toren is een succes. Dat blijkt wel uit de waardering van onze bezoekers voor ons concept en de waardering voor de verduurzaming van onze watertoren. De mooie landelijke duurzaamheidsprijzen die we hebben gewonnen zijn daarvan ook het bewijs. We betreuren het daarom des te meer dat we er niet in zijn geslaagd om met onze exploitant een financieel gezonde aanpak uit te werken. Helaas verschillen we van mening over de aanpak. Dat leidt nu tot een onhoudbare situatie die wij noodzakelijkerwijs moeten ombuigen. Voor ons staat het voortbestaan van ons Limburgs monument en het toegankelijk maken voor een breed publiek voorop. Met De Reusch gaan we natuurlijk verder om onze bezoekers weer zo snel mogelijk te laten genieten van deze prachtige Limburgse reus.”

Tekst: www.dereusch.nl