Alzheimer Parkstad Limburg

Het programma van de bijeenkomsten bestaat uit de volgende thema’s:

Maandag 25 maart:  Rol en functie van de casemanager dementie
De diagnose is gesteld. Wat betekent dit voor de persoon met dementie en de partner. Wanneer moet er professionele hulp komen?. Wat zijn de mogelijkheden aan begeleiding, dagopvang en activiteiten?. Casemanager dementie Monique Cox zal de avond verzorgen.


Maandag 24 juni: : Het niet pluis gevoel
Betrokkenheid en samenwerking van huisarts en casemanager dementie bij het niet pluisgevoel tot een eventuele opname.
Aan de hand van een videogesprek zullen we ingaan op de gevolgen voor de persoon en zijn partner /mantelzorger.

Aanmelden en start avond

De bijeenkomsten worden gehouden in het wijkzorgcentrum Laethof, Putstraat 1 te Eygelshoven / Kerkrade.

U bent van harte welkom !!!

De avond ziet er als volgt uit:
– 19.00 uur:  inloop

  • 19.30 uur:  start van het programma.
  • 20.30 uur:  korte pauze 

– 21.00 uur:  stellen van vragen & nazit

– 21.30 uur:  afsluiting en nazit.

De entree, koffie – thee en iets lekkers zijn gratis.

Foto en Tekst: Alzheimer Parkstad Limburg