Driedaagse feestelijke jubileumviering,100 jaar voetbal Heksenberg/NEC, vrijdag 1 maart van start

Heerlen-Noord staat, zoals bekend al geruime tijd, dank zij het Nationaal Programma (NPHLN), in de belangstelling. Genoemd Nationaal Programma omhelst o.m. ook de verandering van Heerlen-Noord. Genoemde belangstelling was zelfs voor Zijne Majesteit Koning Willem Alexander aanleiding om op woensdag 21 februari jl. een werkbezoek aan Heerlen en Heerlen-Noord te brengen. Maar behalve de (terechte) aandacht en belangrijkheid voor het Nationaal Programma staat Heerlen-Noord, maar nu dan op bijzonder sportief niveau, middels haar wijken Nieuw Einde, Vrieheide, Heksenberg en Versiliënbosch vanaf 1 maart t/m zondag 3 maart in het teken van het 100 jarige bestaan van voetbal fusievereniging Heksenberg/NEC. 

Uiteraard wilde bestuur en leden van de fusievereniging deze bijzondere mijlpaal niet zo maar voorbij laten gaan. Integendeel zelfs want, als de voortekenen niet bedriegen (en waarom wel?), gaan het drie dolle dagen worden in de eigen kantine op Sportpark De Varenbeuk. Vrijdag 1 maart start het jubileumfeest vanaf 18.30 uur met het huldiging jubilarissen van de fusieclub met aansluitend de feestelijke receptie. De alom bekende top DJ Paul (Heuts) draagt vervolgens zorg voor het muzikale verloop van deze 1e jubileumdag.                                                                                            

Zaterdag 2 maart maart zal, vanaf 20.30 uur, de topfeestband Anderkovver de 2e jubileum feestavond inluiden zodat de juiste muzikale jubileumsfeer hoogtij zal vieren.

Zondag 3 maart zal het voetbalgebeuren niet ontbreken want op het jubileumprogramma staat dan om 12.30 uur een reuniewedstrijd gepland. Het wordt zeker een ludieke voetbal aangelegenheid omdat oud-spelers van elke vereniging van nog voor de verwezenlijking van de fusie hun voetbal ‘talent’ op de grasmat van Sportpark De Varenbeuk nog  .ten toon zullen spreiden. Buiten het voetbalgebeuren zal de middag opgeluisterd worden door diverse artiesten. Iedereen is van harte welkom om dit samen met elkaar te vieren. De muziek zal uiteraard weer verzorgd worden door vaste DJ Paul Heuts.

Zoals de geschiedenis aangeeft werd op 2 maart 1924 vv Nieuw Einde opgericht en in 1992 kwam de fusie met de buur RKSNE (opgericht in 1935) tot stand met als nieuwe clubnaam NEC’92. In het jaar 2020 hebben de verenigingen RKVV Heksenberg (1934) en NEC’92 zich bereid gevonden om samen verder te gaan als Heksenberg-NEC. Per 1 juli 2024 is met meerderheid van stemmen besloten om de huidige benaming Heksenberg-NEC om te draaien in NEC-Heksenberg. Voor de rest blijft alles hetzelfde zoals spelen op Sportpark De Varenbeuk en handhaving van de clubkleuren.

Het bestuur van de jubilerende (fusie)-voetbalvereniging wordt gevormd door: voorzitter Willy Berends, vicevoorzitter en penningmeester  Fer Habets, bestuurslid Iris Reintjens-Piepot, wedstrijdsecretaris Harrie Theunissen en de bestuursleden Ger Crins en Henk Butink Bij gelegenheid van dit eeuwfeest is er een prachtige jubileumuitgave gemaakt Een meer als compliment waard voor redactie en Acquisitie advertenties. Uitgever PCV Heerlen, vormgeving en lay-out was in handen van Dewi Vlek. De uitgave omvat maar liefst 81 kleurrijke pagina’s met, middels tekst en foto’s van de drie verenigingen Nieuw Einde, RKSNE en Heksenberg toen zij, vanaf hun oprichting, kleur gaven aan het voetbalspel in hun eigen wijken. Ook ontbreken positieve bijdragen van Heerlens burgemeester Roel Wever, Leon Beerendonk (hoofdsponsor) en (nieuwe)-voorzitter Willy Berends uiteraard niet.

Tot slot wil ParkstadActueel de jubilerende vereniging ook van harte proficiat wensen en een vanuit Duitsland aardige gelukwens niet onthouden. Deze gelukwens is afkomstig van de in Bremen wonende Brigitte Mengelers. Zij schrijft: “Herzlichen Glückwunsch zum 100 jährigen Jubiläum. Komme seid 54 Jahren in Heksenberg auf Besuch und der Sportplatz (Kantine) gehörte immer dazu”. Prachtig toch.

Flyers en foto: Heksenberg-NEC

Redactie ParkstadActueel: tekst hfd/eind redacteur Callie Steijaert