Foto: Olaf Op den Kamp

Op maandag 11 maart verzorgt ecoloog Boena van Noorden van de Provincie Limburg voor het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een lezing over Vogelringonderzoek in Nationaal Park de Groote Peel en over de Spotvogel in het bijzonder.


Voor de pauze verzorgt dhr. Van Noorden een lezing over bijna 25 jaar ringonderzoek aan vogels in Nationaal Park de Groote Peel. De Groote Peel is een uitgestrekt veengebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Hierbij gaat de spreker dieper in op de geschiedenis van het ringwerk in de Peel dat al een lange traditie kent en tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Daarnaast zullen onderzoeksresultaten worden getoond aan de hand van een aantal karakteristieke Peelvogels. Hierbij komen de bestemmingen van de vogels tijdens hun trek aan bod, maar ook de hiermee verzamelde gegevens over de leeftijd van vogels.

Het tweede deel van de lezing zal geheel gewijd zijn aan één soort, namelijk de Spotvogel. De Spotvogel is een geelgroen gekleurde zangvogel die tijdens onze wintermaanden in Afrika verblijft omdat in onze omgeving te weinig insecten zijn die zijn voedsel vormen. De Spotvogel stelt specifieke eisen aan zijn terrein en de Peel is een van zijn leefgebieden. Tijdens het tweede deel van de lezing wordt een beeld geschetst van de trekroute van deze zangvogel. De reis naar het verre Zuid-Afrika kon worden gereconstrueerd aan de hand van minuscule loggertjes op de rug van de vogels. Ook zal er ingezoomd worden op onderzoek in het overwinteringsgebied in Zambia, dat in januari 2024 heeft plaats gevonden.

Deze lezing start om 20.00 uur in het Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27, 6467 EA Kerkrade.

 

 

Bron:NHGL