Hoofdmenu

Nieuw initiatief met carnavalsactiviteiten in Heksenberg

     Unieke samenwerking school en verenigingen in Sjpasseberg Onlangs besloot BS-school Gerardus-Majella Heksenberg/Heerlen om een nieuw samenwerking initiatief in het leven te roepen. Niet zo maar een initiatief. In tegendeel, want zij zijn de overtuiging toegedaan dat er in de wijk Heksenberg meer samenwerking met de verenigingen en buurt met de school moet gaan plaats vinden. Cultuur, burgerschap en saamhorigheid tussen de kinderen en de senioren staat hierbij voorop. Dus is er sprake van een unieke samenwerking.

 

Om dit nieuwe initiatief nu al gestalte te geven geeft de Heksenbergse school als start zijnde het goede voorbeeld hiertoe. Toeval of niet, maar de huidige carnavalsperiode is dan ook zeer geëigend om alvast een aantal mooie activiteiten neer te zetten. Doelstelling van de Heksenbergse basisschool hiertoe is natuurlijk om de kinderen weer carnaval te leren om te voorkomen dat deze traditie, c.q. cultuur erfgoed, op termijn niet zal verdwijnen. Zij doen dit dan met “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein met hun grote prins Patrick lll (Rieke), jeugdprins Youri l (Franssen), de senioren van Seniorenhof De Grindel en het Gemeenschapshuis.

 

Morgen vrijdag 14 februari (tevens ook Valentijnsdag-zeker terecht ook nog van toepassing voor de oudere medemens, waarom niet?) gaat om 10.00 uur v.m. groep 4 van BS Gerardus Majella met een aantal leerkrachten en leden van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein met de senioren, tijdens hun samenzijn in Seniorenhof De Grindel 10, hoek Hei-Grindelweg/Bruinkoolweg, Heerlense carnavalsliederen zingen. Leuk en passend in deze (voor)-periode richting de “Drie Dolle Dagen” op zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 februari met als sluitstuk Aswoensdag 26 februari-Alaaf.