Foto  Gemeente Landgraaf

Heeft u goede ideeën voor uw omgeving? Laat het ons weten!

Loopt u rond met ideeën om iets aan uw leefomgeving te veranderen? Wilt u iets voor uw buurt betekenen of denkt u dat sommige zaken in uw wijk of in Landgraaf beter geregeld kunnen worden? Daar zijn nog steeds mogelijkheden voor.

De gemeente Landgraaf heeft dit jaar € 50.000,- vrijgemaakt voor het invullen van burgerinitiatieven. Tenslotte kent u uw eigen omgeving als geen ander. De initiatieven worden niet alleen ingebracht door inwoners maar ook beoordeeld door inwoners. De rol van de gemeente hierin is enkel stimulerend en faciliterend.

Burgerinitiatieven

De gemeente Landgraaf is al langer bezig met het stimuleren en faciliteren van maatschappelijke initiatieven. Omdat het uitgangspunt is dat het initiatief bij de inwoners ligt, spreken we van burgerinitiatieven. Om hier vorm aan te geven, heeft de gemeente steekproefsgewijs inwoners benaderd met de vraag wat zij nodig hebben om ideeën te kunnen realiseren. Tijdens een thema-avond heeft een groep inwoners hierop haar visie gegeven. Zo werd duidelijk dat de burgers niet alleen de initiatieven willen aandragen maar ook dat de beoordeling hiervan bij het zogenaamde ‘Platform Burgerinitiatieven’ moet liggen. Dit platform bestaat uit vijf burgers: Fred Hagelaars, René van Steenbergen, Marjo Classen, Joep Kleinen en Roger Dörenberg (foto). Er was wel duidelijk behoefte aan spelregels. Welke initiatieven kunnen worden aangedragen, aan welke (juridische) voorwaarden moeten deze voldoen, hoe wordt bepaald welke initiatieven ondersteund worden en met welk bedrag. Deze spelregels zijn ook door de inwoners bedacht!

Aanmelden

Heeft u initiatieven die u wilt aandragen? Kijk dan voor de aanmelding en de voorwaarden op onze website. Vooralsnog is het alleen in 2016 mogelijk om initiatieven in te dienen.

Meer weten over de burgerinitiatieven? Kijk op http://www.landgraaf.nl/over-landgraaf/nieuws_41928/item/landgraaf-stimuleert-burgerinitiatieven_27442.html

 

 

Geef een reactie