De hoogte van de bonussen bij APG, de pensioenuitvoerder van ambtenarenfonds ABP, is beroerd.

 

De hoogte van de bonussen bij APG, de pensioenuitvoerder van ambtenarenfonds ABP, is beroerd.

Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) woensdag in de Tweede Kamer, nadat D66 de kwestie aankaartte.

“Ik deel de verontwaardiging over de hoge bonussen. De financiële positie van het pensioenfonds staat onder druk”, zei Klijnsma. Ze benadrukt wel dat het kabinet geen zeggenschap heeft over de uitvoerder APG. “De bal ligt bij het pensioenfonds”, aldus de bewindsvrouw.

Klijnsma zei wel toe dat het kabinet de bonussen via het pensioenfonds gaat aankaarten bij het eerstvolgende overleg. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft als werkgever van de ambtenaren wel inspraak bij het ABP. Ook gaat Klijnsma met de pensioenfederatie in gesprek over bonussen bij de uitvoerders.

In 2015 keerde APG in totaal 32 miljoen euro aan bonussen uit aan ongeveer vijfhonderd medewerkers. Dat komt neer op ongeveer 64.000 euro per persoon. Drie werknemers gingen het afgelopen jaar zelfs met een totale beloning van 1 miljoen euro of meer naar huis.

Doorrekenen

Tijdens het debat zei Klijnsma op aandringen van het CDA en D66 toe dat het Centraal Planbureau (CPB) het mogelijk toekomstige pensioenstelsel, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) dat onlangs publiceerde, grondiger gaat doorlichten.

De partijen waren verrast toen het CPB deze week met de doorrekening naar buiten kwam zonder te kijken naar hevige financiële tegenvallers, de zogenoemde slechtweerscenario’s.

De partijen willen weten wat er met het stelsel gebeurt in een periode van langdurige lage rente, zoals in Japan. Ook moet er worden gekeken naar de effecten van een hoge rente en inflatie, een situatie die zich in Nederland van de jaren zeventig voordeed.

De meer recentere crises, de dot-com bubbel rond de eeuwwisseling en de financiële crisis in 2008, worden eveneens gebruikt om de gezondheid van het pensioenstelsel te testen. “Het is goed als alle scenario’s in beeld komen”, vindt ook Klijnsma.

Voor de zomer komt de bewindsvrouw met een reactie op de studie van de SER.

Geef een reactie