Abrupt einde samenwerking jeugdafdeling Sportclub‘25 en WDZ.

Gisteravond heeft ons het spijtige bericht bereikt dat het AB van WDZ per direct de jeugdsamenwerking met Sportclub‘25 heeft beëindigd. Na de laatste onderlinge DB-vergaderingen overheerste er, in onze optiek, een positief gevoel over de samenwerking tussen beide verenigingen.

In de laatste DB-bijeenkomst is onder meer de samenwerking van het afgelopen jaar geëvalueerd, waarbij werd geconstateerd dat er binnen de jeugd ontstekend werk is verricht door het jeugdkader en alle jeugdleiders, ouders en kinderen die hierbij betrokken zijn. Om deze positieve ontwikkeling kracht bij te zetten is op de vergadering van 9 mei 2016 besloten om als DB‘s de samenwerking nog meer te intensiveren. Belangrijkste speerpunt hierbij was dat de huidige samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengt zou worden! Daarnaast is zelfs gesproken over oriëntatie voor samenwerking tussen de damesafdelingen in het komende seizoen en een gentleman‘s agreement betreffende seniorenleden. De PR van de jeugdafdeling werd inmiddels gezamenlijk ingestuurd en zelfs de vergaderdata voor komend seizoen werden vooruit gepland!

Op dit moment is ons nog steeds niet duidelijk wat er sinds 9 mei jl. is gebeurd, waardoor de positiviteit en continuering van de samenwerking, in het gedrang is gekomen. Een incident met enkele seniorenleden bij de wedstrijd WDZ-Voerendaal kan toch geen reden zijn om over de rug van tientallen kinderen, ouders en jeugdleiders deze positieve samenwerking te beëindigen?

Helaas wachten we tot op dit moment op een reactie vanuit WDZ op basis waarvan men tot dit treurige besluit is gekomen. Het moge echter duidelijk zijn, dat deze beslissing alleen maar verliezers kent. Contact met de KNVB en de burgemeester van de gemeente Simpelveld voorafgaand aan de ledenvergadering bij WDZ heeft niet mogen baten. Ook deze partijen hebben getracht om de ratio te laten winnen van de emotie.

Heel erg storend en zelfs frustrerend zijn de onwaarheden die momenteel gepubliceerd worden om niet alleen de twee verenigingen weer lijnrecht tegenover elkaar te zetten, maar ook een tweedeling in onze gemeenschap te bewerkstelligen.

Uiteraard zullen er op dit moment veel vragen zijn bij kinderen, ouders en jeugdleiders. Op dit moment zijn wij druk bezig om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Voor dit weekend zullen we met alle ouders en jeugdleiders contact opnemen om de huidige situatie te bespreken.

Wij zijn als vereniging transparant, en willen jullie ook de inzage geven in de notulen van ons laatste DB overleg, blijkbaar zouden wij zonder toestemming van WDZ toenadering hebben gezocht om de samenwerking te intensiveren.
 De reactie van  samenwerking jeugdvoetbal WDZ

 

Namens het bestuur van Sportclub‘25

 

 

 

Geef een reactie