Verscholen tussen begraafplaats, spoorlijn Heerlen-Maastricht, de Jeustraat en het Kerkplein ligt het ‘Böschke an dur Baneberg’. Dit bosgebiedje is slecht toegankelijk en heeft een troosteloze uitstraling. Er is sterk achterstallig onderhoud. Zo is de vijver langs de bosrand vrijwel dichtgeslibt.
De gemeente wil het bosgebied opknappen en beter toegankelijk maken. Het plan is om het gebied met  een nieuwe wandelverbinding uit zijn isolement te halen en hiermee een doorsteek van het centrum naar het station te maken. Verder is het idee om de vijver uit te baggeren en opnieuw in te richten en om meer openheid in het bosgebied te brengen.

Wij vinden het belangrijk om inwoners van Voerendaal actief te betrekken bij het verbeteren van de openbare ruimte. Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de planvorming rondom dit bosgebied. Op deze avond wordt een toelichting gegeven op het plan en kunt u zelf uw ideeën voor het gebied aanreiken.

Deze voorlichtingsavond vindt plaats op woensdag 6 juli a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Van Voerendaal.
Voor vragen over dit project kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Cleef van de gemeente Voerendaal, tel.: 06 – 20 89 94 82.

Geef een reactie