Foto: vvn

Het Mobiele Verkeersplein is door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Shell in het leven geroepen, om kinderen bewuster en veiliger om te leren gaan met het verkeer. Precies vijf jaar geleden werd dit gezamenlijke project op dezelfde locatie in Mijdrecht opgestart. Inmiddels hebben 75.000 kinderen aan het levensechte parcours met verkeersborden, skelters, fietsjes, zebrapaden en verkeerslichten meegedaan. Na menig succesvolle jaren van samenwerking gaat VVN verder met praktisch verkeersonderwijs. Shell’s focus komt op techniek en onderwijs te liggen.

“Het is geweldig om hier vandaag in Mijdrecht te staan en kinderen spelenderwijs veilig met verkeerssituaties om te zien gaan. Samen met VVN hebben we de afgelopen jaren 1050 scholen door heel Nederland bereikt. Daar zijn we bijzonder trots op,” zegt Bianca Stip, Social Investment Advisor Shell Nederland B.V.. Ze vervolgt: “Jongeren en educatie staan hoog in het vaandel bij Shell. Wij willen ons meer richten op wetenschap, techniek en innovatie. In oktober van dit jaar zal Shell het startsein geven voor een nieuw programma, gericht op onderwijs, namelijk Generation Discover. Verkeerseducatie zullen wij uiteraard blijven toejuichen. Wij wensen VVN, met wie we in de afgelopen jaren niets minder dan fantastisch hebben samengewerkt, alle succes toe met de nieuwe programma’s gericht op verkeersonderwijs.”

“Wij bedanken Shell heel hartelijk voor de succesvolle en waardevolle samenwerking. Het Mobiele Verkeersplein is voor ons een belangrijk programma en heeft er toe bijgedragen dat praktisch verkeersonderwijs meer aandacht in het basisonderwijs krijgt. VVN blijft verkeersonderwijs promoten en mogelijk maken. Het Mobiele Verkeersplein is hiervoor in de afgelopen vijf jaar een eyeopener geweest. Kinderen leren over het algemeen namelijk het beste door te doen. Vanuit de VVN Educatielijn onderzoeken we continu hoe we het aanbod voor basisscholen kunnen verbeteren. Met het VVN Schoolpleinpakket beschikken docenten en betrokkenen direct over praktisch verkeersonderwijs voor alle groepen,” zegt Felix Cohen, directeur VVN. “Daarbij spelen wij in op actuele zaken. Denk aan het smartphone-gebruik in het verkeer. 78% van 10- tot 12-jarigen heeft een mobiel. 77% gebruikt hem en 76% luistert naar muziek op de fiets. Voor kinderen van 13 tot 18 jaar spreken we over een percentage van 100%. Deelname aan WhatsApp-groepen is bovendien de meest populaire bezigheid. Daarom gaven we in maart van dit jaar 200.000 basischoolleerlingen de eerste smartphone-les. We ondersteunen ouders, zodat zij het goede voorbeeld kunnen geven. Samengevat, leveren we aan dit alles onze meerwaarde.”

Geef een reactie