Buurtpreventieteam Bleijerheide

Op donderdag 30 juni jl. heeft de aftrap plaats gevonden van het Buurtpreventieteam Bleijerheide. Er is met een aantal bewoners besloten, in navolging van Kerkrade-West, een buurtpreventieteam op te richten voor en door bewoners uit de wijk Bleijerheide.

“Onze mooie buurt Bleijerheide. Ik woon er nu veertien jaar. Een mooie sociale omgeving waar mensen nog voor elkaar klaarstaan. De laatste jaren zie ik door allerhande omstandigheden de buurt ook verharden. Negatieve klanken; inbraken, diefstal, drugsoverlast, hondenpoep, zwerfvuil, onkruid etc. We kunnen onze ogen ervoor sluiten of we kunnen gezamenlijk onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat onze wijk weer veilig en leefbaar wordt. Niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Voor ons en onze (klein)kinderen”, zegt Erwin Weegels, de kartrekker van het buurtpreventieteam.

De als buurtwacht herkenbare teams van bewoners zijn ‘de ogen en oren’ van de politie, waarmee zij nauw in contact staan. Ze observeren, signaleren en rapporteren verdachte situaties in de wijk. Ze zijn uiteraard niet bewapend en gaan geen confrontaties aan.

Aanvankelijk zal gestart worden in Bleijerheide, Pannesheide en Nulland, maar afhankelijk van het resultaat zal ook heel Kerkrade-Oost aan de beurt komen.

Voelt u zich na het lezen van dit artikel ook uitgedaagd om een steentje bij te dragen aan een veilige buurt? Na opgave wordt u zo spoedig als mogelijk uitgenodigd voor het vervolgtraject. Zijn er voor die tijd vragen, dan kunt u zich wenden tot onze wijkagent Jos Coervers, jos.coervers@politie.nl en/of onze werkgroep Buurtpreventieteam Bleijerheide door een mail te sturen met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobiele)telefoonnummer en e-mailadres naar info@kerkrade-oost.nl of e.weegels@kpnmail.nl

Geef een reactie