Op dinsdag 19 juli jl. bezochten leerlingen van basisschool St. Jan Baptist de kermis in Kerkrade-West. Door de kermisexploitanten en de basisschool was een speciale middag georganiseerd zonder licht en geluid zodat de leerlingen naar een ‘prikkelarme’ kermis konden.
Wethouder Jo Schlangen (Weekmarkten & kermissen): “Deze middag was zeer geslaagd en werd positief ervaren door de kinderen. We gaan bekijken of we zo’n middag ook kunnen organiseren voor de kermis in september in Kerkrade- Centrum”.

Geef een reactie