Provincie stelt ruim 4 miljoen beschikbaar voor innovatie en infrastructuur land- en tuinbouw

 

De Provincie Limburg stelt voor 2016 € 2.050.000,00 beschikbaar voor innovatie in de land- en tuinbouw. Daar komt nog eens € 2.340.000,00 bij voor investeringen in de infrastructuur van land- en tuinbouw. Dit gebeurt in het kader van de ‘Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 Limburg’ (Subsidieverordening POP3 Limburg). Het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling verstrekt 50% subsidie op de toegekende bedragen.

Belangstellenden kunnen komende maanden bijdragen aanvragen voor infrastructuur en innovatie in de land- en tuinbouw. Het gaat om vijf tenders met de volgende onderwerpen.

Voor meer informatie zie de subsidieregeling in ons subsidieloket of http://www.lltloont.nl/

Foto Provincie Limburg

Geef een reactie