Begrip onrust over kunstgras, maar er kan gevoetbald worden

 

 

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de kunstgrasvelden in Nederland, heeft het bestuur onderstaande brief ontvangen van de KNVB. Voor meer informatie kan ook de site van de KNVB geraadpleegd worden (klik http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/20788/knvb-begrijpt-onrust-maar-er-kan-gevoetbald-worden).

Berichtgeving aan (bestuurders van) verenigingen

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van woensdagavond, en de vragen die wij als reactie daarop ontvingen, is gisteravond aan alle clubs onderstaande mail gestuurd. Daarnaast is een update opKNVB.nl geplaatst: http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/20788/knvb-begrijpt-onrust-maar-er-kan-gevoetbald-worden

Gisteren informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden. Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen. Aankomende maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kun je als vereniging eventueel op de eigen website plaatsen om leden te informeren. Voor meer informatie kun je doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Oók voorafgaande aan de uitzending van Zembla heeft de KNVB verenigingen al geïnformeerd. Zie hieronder.

Televisieprogramma Zembla besteedt woensdagavond aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten BR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen.De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.

Bevindingen Zembla zorgvuldig bekijken
Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag staat er al een afspraak gepland over kunstgras met onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken. Lees verder op KNVB.nl.

Ik vertrouw erop dat je met deze tips, intern de gemoederen kunt bedaren en verenigingen van dienst kunt zijn. Ik adviseer je om de berichtgeving op KNVB.nl nauwlettend in de gaten te houden. Veel succes dit weekend.

Met vriendelijke groet,

Saskia Hoogaars

Verenigingsadviseur Zuid-Limburg

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie