Werkzaamheden in de herfstvakantie – Kruispunt Valkenburgerweg-Nieuw Eyckholt-J.F. Kennedylaan

 

 

 

 Om de verkeersveiligheid te vergroten werd er op het kruispunt Valkenburgerweg-Nieuw Eyckholt-John F. Kennedylaan in 2011 een rotonde aangelegd met een fiets- & voetgangerstunnel. Vrij snel na de aanleg bleek dat er zich toch nog te vaak ongevallen voordeden.

Verschillende knelpunten. Na grondig onderzoek kwamen verschillende knelpunten aan het licht. Zo bleek de zichtbaarheid op het fietspad, zowel op de kruispunten als in de tunnel, niet optimaal te zijn. Daarnaast bleek dat het voetpad aan de westkant van de fietstunnel verlengd moest worden tot de entreebrug van Zuyd Hogeschool. Máár er bleek ook dat individueel gedrag een belangrijke rol speelt bij de verkeersveiligheid in en rondom de fietstunnel.

Gemeente en onderwijsinstellingen werken samen  in overleg met de onderwijsinstellingen is daarom afgesproken dat de gemeente Heerlen de noodzakelijke infrastructurele maatregelen neemt. De onderwijsinstellingen zullen hun studenten en personeel er met voorlichting en campagnes op attent maken dat het individuele verkeersgedrag moet verbeteren. Weggebruikers moeten zich beter aan de verkeersregels houden.

Werkzaamheden in de herfstvakantie om de overlast voor personeel en studenten van de onderwijsinstellingen zoveel mogelijk te beperken worden de infrastructurele maatregelen in de herfstvakantie (van 22 t/m 30 oktober) uitgevoerd. Fietsverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

www.heerlen.nl

Foto Richard Hardin

Geef een reactie