De gemeenteraad van Kerkrade heeft de begroting 2017 vastgesteld.!

 

 

Begroting Kerkrade op orde: waakzaam positief

In de vergadering van oktober heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. Halverwege dit jaar maakte wethouder Dion Schneider al bekend dat de begroting van de gemeente Kerkrade tot 2020 sluitend is.

Een sluitende begroting betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg. Kerkrade is een fijne stad om in te wonen en om te bezoeken. Dat moet zo blijven en waar nodig worden verbeterd. De vernieuwing van het centrum is in volle gang, knelpunten op de weg worden aangepakt en aan het nieuwe parkeerbeleid wordt nog geschaafd. De leefbaarheid in de wijken verbetert en er is veel aandacht voor zorg, onderwijs en duurzaamheid.

Meedoen in de samenleving blijft belangrijk. In 2015 werden alle gemeenten verantwoordelijk voor de zorg, hulpverlening aan hun inwoners en de begeleiding naar werk. Het blijft belangrijk de ontwikkelingen op dat gebied goed in de gaten te houden.

In 2013 is door het vorige college al besloten dat in 2017 een lastenverhoging zou komen van 3 procent. Dat blijft zo. De lasten worden voorlopig niet verder verhoogd.

“Dit college is nu ruim twee jaar aan de slag”, zegt wethouder Dion Schneider. “Al aan het begin merkten we dat op financieel gebied op langere termijn moest worden bijgestuurd. Daar kwam de overheveling van rijksoverheidstaken op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk nog bovenop. De financiële gevolgen daarvan waren vooraf nauwelijks in te schatten. Het college heeft meteen een reserve gecreëerd van tien miljoen euro, om te wennen aan de nieuwe situatie. Dat heeft goed uitgepakt. De basis is gelegd. Nu kunnen we met een gerust hart werken aan de ambities van deze stad. Niettemin blijft sprake van diverse risico’s. Daarom blijven de financiën een permanent aandachtspunt.”

Sinds 2016 presenteert Kerkrade de begroting online. De begroting van 2017 is na te lezen op http://kerkrade.begroting-2017.nl/

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie