Hoofdmenu

Geschiedenisprijs voor samenwerking Maastricht, Heerlen, Aken en Jülich.

In Aken is maandag 14 november 2016 de Helmut A. Crous Geschichtspreis der Region Aachen uitgereikt. De (gedeelde) eerste prijs werd in ontvangst genomen door de Vicus-groep voor hun tentoonstelling “Augustus”. De Vicus-groep bestaat uit de conservator Thermenmuseum Heerlen, de stadsarcheoloog Aken, de directeur Museum Zitadelle Jülich, een studente van de Universiteit Köln, een hoogleraar Oude Geschiedenis aan de RWTH Aken, de conservator Centre Céramique Maastricht en de stadsarcheoloog van Maastricht.

Euregionale samenwerking

Vanwege de Euregionale samenwerking tussen de verschillende partners en de bijzondere resultaten die tot uiting kwamen in de tentoonstelling “Augustus”, werd de Vicusgroep genomineerd voor de Helmut A. Crous Geschichtspreis der Region Aachen. Het geldbedrag dat bij deze prijs hoort (€ 500,00) wordt gebruikt om het volgende gezamenlijke project te financieren (de vier steden ten tijde van keizer Trajanus).

Wethouder Jordy Clemens (Heerlen): “Wij zien een toenemende belangstelling voor onze geschiedenis en ons erfgoed. Deze prijs is dan ook een extra stimulans om met nieuwe projecten onze rijke Romeinse geschiedenis beter zichtbaar te maken”.

Wethouder Gerdo van Grootheest (Maastricht): “Door samen te werken laten wij zien dat we tot meer en betere inzichten over onze gemeenschappelijke geschiedenis komen. Deze prijs geeft een duidelijk tegengeluid aan de veronderstelde rivaliteit tussen de steden”.

Tentoonstelling Augustus

Naar aanleiding van de 2000e sterfdag van de Romeinse keizer Augustus ( 63 v. Chr. – 19 augustus 14 na Chr.) heeft de Vicusgroep in de Duits-Nederlandse grensstreek in 2014 en 2015 een gemeenschappelijke tentoonstelling gemaakt. Verbindende factor tussen Maastricht, Heerlen, Aken en Jülich is de vermoedelijke stichting van deze vier steden ten tijde van Augustus. De expositie laat de archeologische methoden zien waarmee we antwoord proberen te vinden op de vraag “ hoe oud zijn onze steden?” De titel van de expositie “ Opsporing van Augustus – op zoek naar de roots van de Euregio” toont aan dat het om een nog lopend proces gaat en er nog verder onderzoek dient plaats te vinden.

Romeins verleden

Sinds 2012 bestaat er een Duits-Nederlandse samenwerking tussen de archeologische en museale instellingen van Maastricht, Heerlen, Aken en Jülich plus de leerstoel Oude Geschiedenis van de RWTH Aken. Uitgangspunt is het aanwezige Romeinse verleden in de vorm van kleine stedelijke nederzettingen, de zogenaamde vici. Het doel van deze “ Euregionale Vicusgroep” is een uitvoerige, grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en het formuleren van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, maar ook het opzetten van gezamenlijke exposities en lezingen. Hiervan profiteert niet alleen de wetenschap maar zeker ook het grote publiek. Zo wordt duidelijk gemaakt dat onze Euregio al in de Romeinse tijd deel uitmaakte van een politieke, economische en culturele eenheid.