Expertteam adviseert fusie Landgraaf-Heerlen.

Deetman, Hazeu en Mans adviseren de colleges van Landgraaf en Heerlen te kiezen voor een bestuurlijke en ambtelijke fusie, oftewel een herindeling. Het expertteam constateert dat er een grote maatschappelijke opgave ligt voor beide gemeenten. Het gebied kampt nog steeds met sociaaleconomische achterstanden uit de tijd van de mijnsluiting. Deze problematiek wordt versterkt door de krimp en vergrijzing. Om deze maatschappelijke opgave te kunnen oppakken is een fusie noodzakelijk. Randvoorwaarde voor zo’n fusie is dat er maatregelen worden genomen om zorgen weg te nemen die een aantal inwoners in de gesprekken met het expertteam hebben geuit. In het rapport worden daarover een aantal belangrijke aanbevelingen aan de colleges meegegeven.

Meer informatie

Geef een reactie