Extra inzet begeleiding vluchtelingen naar werk blijft noodzakelijk.


VluchtelingenWerk Nederland onderstreept het belang van de conclusies uit het rapport van de SER dat er extra inspanningen gepleegd moeten worden om te zorgen dat vluchtelingen aan het werk komen. Vorig jaar, toen er veel vluchtelingen naar Nederland kwamen, schoten de initiatieven en pilots om hen aan werk te helpen als paddenstoelen uit de grond. Hier zijn het afgelopen jaar goede stappen in gezet. Maar met deze initiatieven werd een relatief klein aantal vluchtelingen bereikt. Daarom is het belangrijk om nu door te pakken en deze inspanningen op grotere schaal in te zetten, zodat alle vluchtelingen zo snel mogelijk ondersteuning krijgen bij het werken aan hun arbeidsparticipatie, stelt VluchtelingenWerk.

Nu begint het pas Veel vluchtelingen die vorig jaar naar Nederland kwamen, hebben lang moeten wachten op een verblijfsstatus. Velen wachten nu nog op woonruimte of wonen pas net in een gemeente. Dit is dan ook het moment om flink in te zetten op ondersteuning naar de arbeidsmarkt van deze vluchtelingen, want snel beginnen met integratie en toeleiding naar de arbeidsmarkt is van groot belang. VluchtelingenWerk benadrukt dat we ons wel moeten realiseren dat het een kwestie van lange adem is. Hoewel vluchtelingen vaak erg gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, kunnen we niet verwachten dat iemand na een jaar in een AZC te hebben gewoond in no time aan de slag is. Het gaat hier om een lange-termijninvestering die zich zeker terugbetaalt.

Extra aandacht blijft nodig, VluchtelingenWerk ziet als grootste afbreukrisico het afnemen van de aandacht voor vluchtelingen. Door de grote aantallen vluchtelingen in 2015 ontstond een groot besef van urgentie. Nu er minder vluchtelingen komen, is het risico dat die aandacht verslapt. De organisatie stelt dat het niet alleen voor de vluchtelingen, maar voor de hele samenleving van belang is dat vluchtelingen de kans krijgen hier er hier iets van te maken en dat het daarom van belang is om nu door te pakken.

www.vluchtelingenwerk.nl

 

 

 

Geef een reactie