meer dan 3.000 geïnteresseerden Zonnepanelenproject van Parkstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is grote belangstelling voor het Zonnepanelenproject van Parkstad. Al meer dan 3.000 Parkstedelingen maakten via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl hun interesse kenbaar. De 3.000ste geïnteresseerden zijn mevr. Dielen en mevr. Thijs-sen uit Voerendaal. “Het zonnepanelenproject Parkstad is voor ons een ideale eerste stap om zelf energie op te gaan wekken! In de toekomst zal de energievoor-ziening voor woningen er heel anders gaan uitzien, daar ben ik van overtuigd!..”, aldus mevrouw Thijsen.

Alles wordt geregeld

Haico Offermans, portefeuillehouder Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) en Jo Brauers, wethouder Duurzaamheid te Voerendaal hebben het echtpaar Dielen-Thijssen flink in het zonnetje gezet. Als blijk van waardering voor hun 3000e inschrijving ontvingen de bewoners van Ubachsberg niet alleen een bos bloemen maar kregen ze ook ze een Smappee mee. Hiermee krijgt de familie inzicht in het actuele elektriciteitsgebruik in huis en de daarbij behorende kosten. Offermans: “Het doet ons goed om te zien dat het pro-ject er voor zorgt dat inwoners in beweging komen en willen investeren in duurzaam-heid. Als ze aan dit project meedoen, dan wordt vrijwel alles voor ze geregeld. Vanaf de aanvraag en installatie tot aan de service. Vijftien jaar lang! Dat is wat mensen aantrek-kelijk vinden aan dit project.”

Informatiebijeenkomsten

Het Zonnepanelenproject Parkstad is een eerste uitwerking van de ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn. De Parkstad-gemeenten organiseren vanaf januari 2017 informatiebijeenkomsten en vanaf dat moment kunnen mensen zich daadwerkelijk inschrijven. Er worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd:

 25 januari 2017: Cultureel Centrum de Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal

 8 maart 2017: Grand Café Klumme, Klimmenderstaat 8 te Klimmen

 22 maart 2017: Gemeenschapshuis ’t Wouves, Dorpsplein 14 te Ransdaal.

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie