Ruud van den Tillaar nieuwe directeur Kredietbank Limburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dagelijks bestuur van de Kredietbank Limburg heeft besloten om de heer Ruud van den Tillaar per 16 januari 2016 te benoemen als nieuwe directeur.

Ruud van den Tillaar was vanaf 1994 tot en met 2013 werkzaam bij de gemeente Weert. In deze periode is hij 10 jaar directeur geweest van de sector Sociale Zaken. In de periode van 2014 tot en met 2016 was hij directeur van de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd in noord-oost Brabant. Daarnaast is hij actief in de vereniging voor directeuren van het sociale domein (Divosa). Hij is daar onder andere Dagelijks bestuurslid, voorzitter van de regio Zuid Nederland en voorzitter van de commissie effectiviteit en vakmanschap. Ruud van den Tillaar is ook voorzitter van de Raad van Advies voor de Beroepsvereniging van Klantmanagers (BvK).

Kredietbank Limburg is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. Zij komen in beeld als mensen een financieel probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen

Kredietbank Limburg heeft tot doel:

  • hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen, door middel van schuldhulpverlening;
  • hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind;
  • het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van sociale kredietverlening.

Kredietbank Limburg is geen commerciële bank, maar een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.

 

 

 

Geef een reactie