Heerlen blij met standpunt Provinciale Staten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van de Gemeente Heerlen is zeer content met de betrokkenheid van Provinciale Staten bij onze regio en met de uitkomst van de bespreking over de fusie in Parkstad. Wij zijn blij met het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om in te zetten op de fusie Landgraaf-Heerlen.

 

Burgemeester Ralf Krewinkel: “In het hele proces hebben we het belang van de inwoners en maatschappelijk middenveld  voorop gesteld. Uit de uitgebreide onderzoeken en gesprekken in de buurten en met maatschappelijk middenveld van het expertteam, weten we dat de fusie van Landgraaf en Heerlen leidt tot meer slagkracht en kansen biedt om de achterstanden beter aan te pakken.

 

We weten dat deze fusie brede steun heeft van het maatschappelijke middenveld, van MKB tot zorgaanbieders en van culturele instellingen tot vakbonden. Het onderzoek van de krant dat 77% van de inwoners vóór een fusie is of er neutraal tegenover staat bevestigt dat beeld. We vinden het belangrijk snel te beginnen met het werken aan een betere toekomst voor het gebied. Mede dankzij het voorwerk dat we afgelopen jaar gedaan hebben is dat mogelijk. Wij zijn de Provincie dankbaar dat zij de regie naar zich toe getrokken hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat deze historische beslissing de robuustheid van de regio Parkstad en Heerlen een boost geeft. Zo kunnen we beter invulling geven aan onze rol als Centrumgemeente om de sociaal economische achterstanden in te halen.

 

Wij willen graag samen, op basis van gelijkwaardigheid bouwen aan de nieuwe sterkere gemeente, waarbij het behoud van de verschillende identiteiten van de kernen een belangrijk uitgangspunt is. Ook daarin staat de burger voor ons voorop.

 

Als Gedeputeerde Staten dinsdag de voorkeur voor de fusie Landgraaf-Heerlen bevestigen, zullen we in overleg met GS snel contact opnemen met het bestuur van Landgraaf om hen uit te nodigen om samen te bouwen aan de nieuwe gemeente en te bespreken hoe we dit proces gaan vormgeven.”

Foto Lucho Carreno

 

Geef een reactie