De verblijfsrecreatie vormt een belangrijke schakel in het toeristisch product van Limburg en in het bijzonder Gulpen-Wittem. De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Limburg staat onder druk blijkt uit onderzoek dat de Provincie heeft laten uitvoeren. De verblijfsrecreatie zal de komende jaren een kwaliteitsslag moeten maken en actiever moeten inspelen op de wensen van de bezoekers. Provincie Limburg en ook de gemeente Gulpen-Wittem maken zich hier sterk voor.

Wethouder Philip Laheij (Toerisme & Recreatie) vindt het geweldig dat de Provincie het bungalowpark Euverem heeft gekozen om deel te nemen aan een provinciale pilot. Het bungalowpark is verouderd en de kwaliteit is laag. In 2013 is door de eigenaar al een plan gemaakt om het park te renoveren. Helaas is dit plan om het ontbreken van voldoende kapitaal nog niet uitgevoerd. De pilot van provincie Limburg is dan ook een kans! In de pilot gaat een expertteam de ondernemer ondersteunen met realiseren van de plannen.

Wethouder Laheij: “Een eerste stap naar een modern en vitaal bungalowpark Euverem is hiermee gezet. Ik kijk met grote interesse uit naar het verdere verloop van deze pilot.”

 

Geef een reactie