Zuyderland Zorgcentra kartrekker nieuw project voor laatste fase bij dementiepatiënten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 miljoen euro voor grootschalig onderzoek naar kwaliteitsverbetering van zorg in laatste fase van dementie

Zorg in de laatste levensfase bij mensen met dementie en hun naasten is zeer complex. Er is soms weinig specifieke kennis bij zorgverleners en gebrek aan goede communicatie. Daarom is er een vierjarig project gestart, gericht op kwaliteitsverbetering in deze palliatieve zorg bij mensen met dementie. Zuyderland werkt hierbij nauw samen met provinciale en landelijke zorg-, onderzoeks- en onderwijspartners.

De cijfers spreken voor zich: iedere persoon met dementie heeft gemiddeld drie zorgverleners. In heel Nederland gaat het om ruim 1 miljoen professionals. Ruim 70 procent van hen geeft aan voor de palliatieve fase te weinig competenties te hebben: in de thuiszorg is dat ruim 80 procent. Kwaliteitsverbetering van zorg in deze fase is van ontzettend groot belang. Met dit nieuwe project worden praktijk, onderwijs en onderzoek op elkaar afgestemd.

Voor het project is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door ZonMw, het instituut dat gezondheidsonderzoek simuleert. In de eerste fase wordt er vanuit praktijkvragen een ‘competentie toolkit’ ontwikkeld en geïmplementeerd. Hiermee leren zorgverleners tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan met de patiënt en familie. Later wordt er een praktische samenwerkingsstrategie opgezet, gericht op thuis- en verpleeghuiszorg, Zuyderland Zorgcentra is in naam van Zuyderland penvoerder van het project. Belangrijke samenwerkingspartners zijn o.a. Zuyd Hogeschool, Huis voor de Zorg, Academische Werkplaats Ouderenzorg Universiteit Maastricht, Vivantes, Envida, Vilans, V&VN, IKNL, CZ, Expertise Centrum Palliatieve Zorg MUMC+, Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Brabant, en Propalias, Netwerk Palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek. Het project gaat in september 2017 officieel van start.

Foto afdeling communicatie van Zuyderland

Geef een reactie