Karin Straus benoemd tot Ambassadeur Euregionaal Onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Provincie Limburg wil het voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers aan beide kanten van de grens vanzelfsprekender én gemakkelijker maken om over de grens te leren en te werken. Om de versterking van het Euregionaal Onderwijs van een extra impuls te voorzien stelt de Provincie per 1 april Karin Straus aan als Ambassadeur Euregionaal Onderwijs.

Gedeputeerde Hans Teunissen, Onderwijs: “Om te zorgen dat leerlingen goed toegerust zijn om over de grens aan de slag te gaan, is het van belang om op alle niveaus en in alle fasen aandacht te besteden aan taal, cultuur, competenties en vakgerichte vaardigheden zoals die in het buurland gangbaar zijn. Ik ben dan ook heel blij dat Karin Straus zich de komende twee jaar gaat inzetten om het Euregionaal Onderwijs in Limburg te versterken!”

Karin Straus licht toe: “Daar waar dat voor ons nog vanzelfsprekend was dat wij toen we jong waren met de Duitse en Franse taal en cultuur in aanraking kwamen, is dit voor onze jonge Limburgse mensen al lang niet meer het geval. Nederland is als land de afgelopen jaren steeds meer Angelsaksisch georiënteerd. Het Duits en Frans raken steeds verder op de achtergrond en kinderen komen steeds minder natuurlijk in aanraking met ‘de andere kant van de grens’. Dat is heel jammer. Want niet alleen zijn Duitsland en België belangrijke handelspartners en vergroten we onze kansen op de arbeidsmarkt als we Duits en/of Frans spreken. Het is ook een verarming van datgene wat ons als Limburgse uniek maakt: onze Euregionale competentie die ons in staat stelt effectief samen te werken met mensen van diverse culturen.”

In de Tweede Kamer heeft Karin Straus als woordvoerder onderwijs voor de VVD de afgelopen jaren meerdere malen aandacht gevraagd voor het Euregionaal Onderwijs en heeft zij de verbinding gevormd tussen Limburg en Den Haag voor dit onderwerp. Door deze betrokkenheid heeft Karin Straus inhoudelijk al veel kennis van het thema en wordt zij in staat geacht om deuren te openen en beoogde verbindingen te leggen. Op basis van haar politieke werkzaamheden heeft ze daarbovenop een stevig netwerk opgebouwd in Den Haag. Daarnaast heeft ze vanuit deze functie ook een breed netwerk binnen het onderwijs en regionale overheid in heel Limburg opgebouwd. Een netwerk dat hard nodig is om de toepassing van Euregionaal Onderwijs van een impuls te kunnen voorzien.

Foto Karin Straus.vvd.nl

 

Geef een reactie