Terinzagelegging herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 maart 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Dit besluit is ook aan de betreffende gemeenteraden en colleges van B&W verstuurd, met daarbij het verzoek om conform de wet het herindelingsontwerp uiterlijk binnen twee weken ter inzage te leggen en de terinzagelegging tijdig bekend te maken door publicatie in de daarvoor gebruikelijke media.

In afwachting van een definitief besluit over de terinzagelegging van het herindelingsontwerp door het college van Landgraaf hebben Gedeputeerde Staten de gemeente Heerlen gevraagd om alvast voorbereidingen te treffen voor hun terinzagelegging. Ook heeft de Provincie het college van Heerlen gevraagd om de terinzagelegging van het herindelingsontwerp niet alleen bekend te maken in de daarvoor gebruikelijke Heerlense media maar ook in de Landgraafse media. Zodoende krijgen de inwoners van Landgraaf toch de gelegenheid om gelijktijdig met de inwoners van Heerlen het fysieke herindelingsontwerp in te zien en zienswijzen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

Ook heeft het college van Gedeputeerde Staten de Commissaris van de Koning gevraagd vandaag een oproep te doen aan de burgemeester van Landgraaf om het herindelingsontwerp voor de inwoners ter inzage te leggen. Dit gelet op zijn actieve taak in het bevorderen van goede bestuurlijke verhoudingen met gemeenten. De uiterlijke termijn voor de start van de  terinzagelegging is woensdag 5 april 2017.

Geef een reactie