Gemeente koopt Toeristenkerk in Gulpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) en de gemeente Gulpen-Wittem hebben definitief overeenstemming bereikt over de aankoop door de gemeente van de Toeristenkerk aan de Rosstraat te Gulpen. Vandaag is de koopakte door beide partijen getekend. Het bestaande gebouw van de Toeristenkerk wordt in afstemming met PGMH en verenigingen uit de kern Gulpen uitgebreid om in de toekomst dienst te doen als kerk en nieuwe gemeenschapsvoorziening voor de kern Gulpen. 

Nieuwe gemeenschapsvoorziening voor Gulpen

Al vele jaren wordt gesproken over de noodzaak van het realiseren van een nieuwe gemeenschapsvoorziening in Gulpen. Dit ter vervanging van de voormalige gemeenschapsvoorziening Timpaan. Die voorziening is inmiddels vanwege de slechte staat niet meer beschikbaar voor gebruik. Uit de mogelijke opties voor vervanging van Timpaan heeft het gemeentebestuur uiteindelijk de voorkeur gegeven aan samenwerking met PGMH om het bestaande gebouw om te vormen tot een nieuw centrum voor sociale en culturele activiteiten in de kern.

Na een ruimte tijd van met elkaar praten en onderhandelen is er definitief overeenstemming bereikt over de aankoop door de gemeente. Die aankoop is inclusief het naast gelegen kerkhof. PGMH zal, als huurder, het beheer en de exploitatie van het nieuwe gebouw op zich nemen. Daarvoor wordt een nieuwe stichting opgericht, waarin ook vertegenwoordigers van het lokale verenigingsleven zitting nemen. De nieuwe voorziening richt zich op sociale en culturele activiteiten, zonder daarbij concurrerend te willen werken voor de lokale horeca bedrijven.

Onderdeel van Centrumplan Gulpen

Sloop van Timpaan en de vernieuwing van de Toeristenkerk maken deel uit van het Centrumplan Gulpen.

In de planning staat de start van de sloop van Timpaan voorzien voor september 2017. Vervolgens zal de vernieuwing van de Toeristenkerk worden opgepakt, inclusief een herinrichting van de omgeving van die kerk. Doelstelling is om de nieuwe gemeenschapsvoorziening voor Gulpen begin 2019 gereed te hebben.

Oos Hoes, bibliotheek en Omroep Krijtland in gemeentehuis

Naast de overeenstemming met PGMH heeft de gemeente deze week ook een akkoord bereikt met stichting Oos Hoes over de overdracht van haar huisvesting in Timpaan aan de gemeente. Oos Hoes gaat voortaan voor haar activiteiten gebruikmaken van ruimten van stichting Galaxy in het souterrain van het gemeentehuis.

 

De tijdelijke bibliotheeklocatie in Timpaan verhuist vanaf 30 juni naar haar nieuwe locatie in het souterrain van het gemeentehuis. Zij zal vanaf de start van het nieuwe schooljaar operationeel zijn vanuit die nieuwe locatie.

Ook Omroep Krijtland TV vindt nieuwe huisvesting in het souterrain van het gemeentehuis. Dat gebeurt vanaf 1 april. De omroep heeft nu nog een huisvesting aan de Rijksweg in gebruik.

Samenwerking

De voorzitter van PGMH, Henk van Gelderen, en wethouder Piet Franssen zijn bijzonder verheugd dat de gesprekken over de samenwerking en de toekomst van de Toeristenkerk succesvol zijn afgerond. Henk van Gelderen: “PGMH is onderdeel van de maatschappij en wij stellen de kerk graag ter beschikking voor andere doeleinden dan kerkdiensten. Uiteraard moet het wel passen bij onze doelstelling en opvattingen. In de nieuwe voorziening blijft ruimte voor het kerken en we dragen zelf actief bij door beheer en exploitatie te verzorgen. Wij hebben er groot vertrouwen in.”

Wethouder Piet Franssen: “De verenigingen in Gulpen verdienen een goede locatie voor hun activiteiten. Die kunnen we nu gaan maken. We zijn er nog niet, er moet nog veel gebeuren. Maar het vooruitzicht is dankzij de bijdragen van velen heel positief”.

FotoAfdeling communicatie-Gulpen/Witten

Geef een reactie