Provincie en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst reconstructie N274 Onderbanken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 12 april hebben gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme, Mobiliteit) en wethouder Rodney Swelsen (gemeente Onderbanken) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de provinciale weg (N274) in Onderbanken. Onderdeel van de reconstructie is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad en wordt een landmark voor de (Eu)regio.

Afspraken bekrachtigd
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en het addendum worden de gemaakte afspraken tussen de Provincie Limburg en gemeente Onderbanken bekrachtigd. De partijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de planvoorbereiding, de aanbesteding, de financiële afwikkelingen en het beheer en onderhoud. De samenwerkende partijen hebben gekozen voor een hoogwaardigere invulling van de fietsbrug, als zijnde een landmark voor de regio. Het tracé van de fietsbrug is uitgewerkt in een diagonale oversteek over de turborotonde bij de Jabeekerstraat. De diagonale oversteek geeft het opvallende bouwwerk meer allure en spanning dan een haakse oversteek. Kunstenares Marijke de Goey heeft het ontwerp van de fietsbrug in opdracht van de Provincie gemaakt.

Ontwikkeling van de regio
Eric Geurts (Gedeputeerde Mobiliteit): “Goed bereikbare steden en dorpen zijn aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen. De reconstructie aan de N274 is noodzakelijk omdat de verkeersdruk in de gemeente Onderbanken in de toekomst ten gevolge van de openstelling van de Buitenring Parkstad Limburg en de doortrekking van de Duitse Oost-westverbinding B56n naar de Autobahn A46. Door de weg grondig aan te pakken verbetert bovendien de leefbaarheid en toegankelijkheid van de regio. Het ontwerp van de brug en bijbehorend kunstwerk krijgt de allure van een landmark dat bijdraagt aan het bevorderen van toerisme en recreatie.”

Verbeteren leefbaarheid
Rodney Swelsen (wethouder gemeente Onderbanken): “Met de vandaag bekrachtigde afspraken verbetert de leefbaarheid in onze gemeente. Daarnaast kunnen fietsers de weg straks makkelijker oversteken. Maar ook aan de flora en fauna wordt gedacht met de aanleg van een ecopassage onder de N274 door, die gebruikt kan worden door zowel mens als dier.”

Poort van Parkstad
Kelly Regterschot (Directeur IBA Parkstad): “De fietsbrug over de nieuw aan te leggen rotonde bij de N274 in Onderbanken moet de Poort van Parkstad worden. Bezoekers vanuit Duitsland kunnen niet om het kunstwerk (dat een lotusbloem symboliseert) heen als ze Nederland via Parkstad binnen komen rijden. De sculptuur van de brug is een krachtig beeld dat fier uittorent boven het pastorale landschap. Het wordt een oriëntatiepunt voor de omgeving rondom Onderbanken. Fietsers rijden als het ware door deze sculptuur heen en ervaren een voortdurend veranderend beeld.”

Poort van Parkstad

Turborotonde   Lotusbloem

 

Logo OnderbankenLogo IBA Logo Provincie

Geef een reactie