Eygelshof eerste natuurbegraafplaats Zuid-Limburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Met het planten van nieuwe bomen is maandag 24 april de inrichting van de natuurbegraafplaats Eygelshof gestart.

De natuurbegraafplaats komt op de plek van de voormalige bruinkoolgroeve Herman aan de rand van Eygelshoven, tegenover de ‘gewone’ begraafplaats. Mensen kiezen er vaker voor om niet op traditionele wijze te worden begraven of gecremeerd, maar in de natuur. Wethouder Tim Weijers (ruimtelijke ordening): “Binnenkort kan dit ook binnen onze gemeentegrenzen, waar dit zal gebeuren met respect voor mens en natuur. Ook hebben we nu eindelijk duidelijkheid over de toekomst van dit terrein en zal dit als prachtig natuurgebied verder opgewaardeerd worden en behouden blijven.”

Op natuurbegraafplaatsen worden overledenen op een min of meer zelfgekozen plek in de natuur begraven in een graf zonder grafsteen. Er mogen, behalve bij de uitvaart, ook geen bloemen worden neergelegd. Het graf wordt ook niet geruimd. Het lichaam wordt volledig opgenomen door de natuur.

De Eygelshof is in handen van de firma Natuurbegraafplaatsen Van Waarde die de komende drie maanden gebruikt om het gebied in te richten. De firma wil het gebied op de eerste plaats ontwikkelen als natuurgebied waar het ook mogelijk is om te worden begraven. Er worden bomen geplant en wandelpaden aangelegd. Na de zomer is alles gereed.

26.04.17 Natuurbegraafplaats 2
Overigens was de voormalige bruinkoolgroeve al eerder in gebruik als begraafplaats. In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn resten gevonden van Romeinse graven uit de eerste eeuw na Christus.

Foto’s Afdeling communicatie Kerkrade

Geef een reactie