Borging toekomst Mijnwater BV met verkoop als voorkeursscenario

Mijnwater BV is toe aan doorontwikkeling en nieuwe samenwerkingsverbanden. De periode van aanjagen moet worden afgerond. Het is daarom nodig een keuze te maken over hoe die ontwikkeling moet worden vormgegeven. Het college ziet daartoe drie mogelijkheden waarbij verkoop aan één of meerdere marktpartijen de voorkeur heeft. De overheid heeft de ontwikkeling van de techniek mogelijk gemaakt, het is nu aan de markt om de grootschalige toepassing te realiseren. Het aandeelhouderschap van de gemeente wordt in dit scenario dan ook  beëindigd en de exploitatie en doorontwikkeling komt volledig in handen van een of meerdere marktpartij(en).

 Indien verkoop geen optimaal resultaat biedt, is opschaling samen met een partner een alternatieve oplossing. Hierbij wordt het aandeelhouderschap van de gemeente gecontinueerd en wordt samen een of meerdere partners vreemd vermogen aangetrokken om groei en opschaling op minimaal Parkstad schaal mogelijk te maken. Consolidatie is tot slot het minst wenselijke scenario. Het aandeelhouderschap van de gemeente blijft bestaan, er wordt niet meer geïnvesteerd in ontwikkeling en groei en alleen bestaande klanten worden nog bediend.

Uitgangspunten

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de verdere uitwerking van de mogelijke scenario’s. Het maatschappelijk rendement van Mijnwater BV, dat concreet vorm krijgt in CO2 reductie en aanjagen van energietransitie blijft geborgd door de techniek en know-how veilig te stellen. Om ontwikkeling en groei mogelijk te maken, wordt de BV verkoopbaar gemaakt. Tot slot is het van belang om duidelijkheid te hebben over de toekomst van de BV binnen een termijn van 18 maanden.

Planning

Het voorstel om aan de slag te gaan met het uitwerken van de drie mogelijke scenario’s wordt 31 mei voorgelegd aan de gemeenteraad. In het kader van de aanstaande herindeling moet het besluit, conform wet ahri, ook nog worden voorgelegd aan gedeputeerde staten van Limburg en wordt het college van de gemeente Landgraaf om een zienswijze verzocht.

Geef een reactie