Werk mee aan de toekomst van het Zuid-Limburgse platteland

Heeft u ideeën om de kwaliteit van uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. LEADER biedt financiële ondersteuning, kennis en netwerk om uw idee te kunnen realiseren.

Hierdoor legt u zélf de basis voor een toekomstbestendige regio, waar het landschap de kern van de samenleving en economie vormt.

Wat is LEADER?
LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Burgerparticipatie, lokaal initiatief, ondernemerschap en zelfsturing vormen de kern. Europa, de Provincie Limburg én de achttien Zuid-Limburgse gemeenten, stellen via LEADER geld beschikbaar voor initiatiefnemers met goede plannen.Waar richt LEADER zich op?
De ideeën voor projecten voor LEADER moeten antwoord geven op (één van) de volgende drie vragen:

  • Hoe bevorderen we de betrokkenheid van burgers en sociale cohesie?
  • Hoe kunnen we in en met het Zuid-Limburgse landschap ondernemen?
  • Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?

Is LEADER iets voor mij?
Het programma is er voor iedereen: inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. LEADER focust zich op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Hoe werkt LEADER?
U kunt uw idee indienen bij de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bepaalt of het idee kansrijk is, waarna u aan de slag kunt met het opstellen van een projectplan, inclusief begroting. Indien uw project wordt goedgekeurd, komt u in aanmerking voor een bijdrage van 55 procent van de totale kosten. Het overige deel brengt u zelf in; door zelf te financieren, met bijdragen van derden of door het inbrengen van uren.

Hoe kan ik meedoen?
U wilt meedoen? Ga dan naar www.leaderzuidlimburg.nl. U kunt ook direct contact opnemen met Rene Cleef via email rene.cleef@voerendaal.nl of via tel. 045-5753399 of met Henk Schmitz, coördinator LEADER-programma, via tel. 06 21953444 of via e-mail: henkschmitz@eijsden-margraten.nl.

Geef een reactie