Hoofdmenu

Duurzaamheidsles op basisschool de Veldhof

“Duurzaamheid, wat is dat?” Op een donderdag in juni was dit de eerste vraag van Anke, explainer van het Continium, aan deleerlingen van groep 8 van basisschool de Veldhof in Eygelshoven. De kinderen, slimme gasten, wisten hier wel raad mee.”Zuinig omgaan met spulletjes, met energie, minder afval produceren, zonnepanelen” waren de spontane reacties. Gelukkig,geen onbekendheid! Het is natuurlijk de bedoeling dat met name kinderen duurzaam gedrag als normaal ervaren.


Dit is dan ook de reden dat de gemeenteKerkrade al voor het vijfde jaar deduurzaamheidslessen aan groep 8 van deKerkrade basisscholen aanbiedt. Wethouderduurzaamheid Jo Bok: “De scholen krijgen eenmooi en interessant programma over ditbelangrijke thema. Door de lessen op school ookte laten verzorgen door een explainer van hetContinium wordt tegemoet gekomen aan deovervolle agenda van de leraar. Ik ben dan ookerg blij met de deelname van weer 10 scholen”.

Na de korte inleiding van Anke gaan ze aan deslag. Zelf doen, ontdekken, meten en zo ervarendat een strijkijzer, koffiezetapparaat wel erg veelenergie verbruikt. Of energie opwekken met colaen uitrekenen dat er in 1 minuut liters warm water uit een kraan kan komen. Het thema duurzaamheid, bijvoorbeeld het zuinigomgaan met energie, is na de les nog meer tussen de oren gaan zitten. De ochtend wordt afgesloten met een opdracht voorthuis. Daar worden papa of mama ook nog bestookt met vragen over het thema duurzaamheid.

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de gemeente Kerkrade gebruikt voor het promoten van duurzaamheid in de stad. Demeeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar dat is zeker niet alles! En dat willen we de Kerkraadse mensengraag uitleggen. Het blijft echter niet bij promoten van duurzaamheid; het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks levenrekening houden met duurzaamheid! Rond het thema voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special inhet Stadsjournaal, artikelen, www.kerkrade.nl, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners overdeze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied vanduurzaamheid. Succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of organisatie leuke of inspirerendevoorbeelden heeft, laat het ons weten. Meer informatie op www.kerkrade.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 045.

Foto Afdeling communicatie Gemeente kerkrade« (Vorig nieuwsbericht)