Sloop 104 woningen Erensteinerveld in volle gang

De sloop van de 104 woningen in Erensteinerveld is volop bezig. Een project waarbij Wonen Zuid bewust heeft gekozen voor een duurzame aanpak. Met de sloop creëren we ruimte voor nieuwe levensloop bestendige woningen in de wijk. Daar willen we samen met direct omwonenden, wethouder Tim Weijers van de gemeente Kerkrade en Harold Lardinois van Wonen Zuid op maandag 3 juli even bij stil staan.

Duurzame sloop

Wonen Zuid heeft gekozen voor duurzame sloop. Dit houdt in dat we zo veel mogelijk materialen op een dusdanige manier uit de gebouwen gaan halen dat ze geschikt zijn voor hergebruik. Om dit te kunnen, vindt dit deel van de sloop handmatig plaats. De duurzaamheid van het slopen komt ook tot uiting in de inzet van mensen. In dit slooptraject gaan we namelijk een aantal mensen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt geven. De sloop wordt begeleid door Resource Limburg.

Hergebruik van materialen

Met het duurzaam slopen willen we zo veel mogelijk materialen een tweede leven geven. Ze worden aangeboden via de webshop resourcestore.nl.

Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met sloopmateriaal, hebben we op de slooplocatie aan de Poyckstraat/Spiesstraat een ‘biosloop’ gebouwd. Een tijdelijke minibioscoop die speciaal voor deze gelegenheid is opgebouwd uit materiaal dat we uit de flats van het Erensteinerveld hebben gehaald.

Sloop in fases

De sloop gebeurt in 3 fases per blok. Allereerst vindt asbestsanering plaats. Hier is in april mee gestart. De asbestsanering wordt gevolgd door handmatige sloop van herbruikbare materialen. Als laatste wordt het casco machinaal gesloopt. De totale sloop zal 6 tot 7 maanden duren.

Twee locaties

De sloop vindt plaats op 1 locatie. Te weten de bouwblokken in de Spiesstraat, Pr. Irenestraat en Poyckstraat. De vervangende nieuwbouw is gepland op zowel de slooplocatie als de voormalige schoollocatie aan de Nassaustraat. De nieuwbouw bestaat uit ca. 30 levensloopbestendige woningen.

Herontwikkeling Erensteinerveld

De gemeente Kerkrade en Wonen Zuid willen samen de ontwikkeling van beide locaties tot een succes maken. Ze zien in de herontwikkeling van beide plangebieden een unieke kans om door kwalitatieve investeringen in zowel infrastructuur (omliggende wegen), groenvoorzieningen als de nieuwbouwwoningen optimaal bij te dragen aan de revitalisering van Erensteinerveld. Dit hebben ze in december 2016 vastgelegd in een projectontwikkelingsovereenkomst.

De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erenstein, Chevremont en Haanrade. Bij het uitvoeren van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl 

 

Geef een reactie