Twee kansen voor burgerinitiatieven in Limburg

 

vlnr: Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds), Marleen van Rijnsbergen (gedeputeerde Provincie Limburg) en Peter Douwes (directeur Oranje Fonds)

 

De Provincie Limburg richt samen met het Kansfonds en het Oranje Fonds twee fondsen op naam op die burgerkracht en burgerinitiatieven in Limburg ondersteunen. Het fonds ´Omzien naar elkaar´ van het Kansfonds wil de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg verbeteren. Het fonds ´Zorgen voor Elkaar´ van het Oranje Fonds is een bestaande samenwerking met de Provincie Limburg die minimaal twee jaar wordt verlengd. ‘Zorgen voor Elkaar’ geeft mensen kansen voor wie die kansen geen vanzelfsprekendheid zijn zodat meer Limburgers elkaar ontmoeten en een nieuwe plek in de maatschappij vinden.

Sociale Agenda
Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Provincie Limburg: “De veranderingen die we met de Sociale Agenda willen bereiken, kunnen we niet alleen. Met deze fondsen geven we mensen de mogelijkheid en kans om zelf oplossingen te bedenken. Juist deze kleinschalige initiatieven zijn belangrijk om de beweging in gang te brengen en houden. Door de kennis en organisatie van zowel het Kansfonds als het Oranje Fonds kunnen initiatieven effectief en efficiënt ondersteund worden.” Met het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’ is koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is samen gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt het strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is onze ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers. Het kader is richtinggevend voor de investering van de gereserveerde € 32 miljoen voor de Sociale Agenda in het coalitieakkoord.

Het Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds: “Kansfonds is erg blij om samen met de provincie Limburg de positie van kwetsbare mensen in Limburg te verbeteren. De doelen van de Sociale Agenda 2025 sluiten naadloos aan bij de missie van Kansfonds: een samenleving creëren waarin ieder mens telt.” Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken en zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken ze met geld. Dat doen ze met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met circa 30 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds is zeer verheugd met de verlenging van de samenwerking met de provincie Limburg. Dankzij deze samenwerking hebben we de afgelopen jaren een flink aantal initiatieven kunnen ondersteunen. We hopen dat dankzij deze verlenging nog meer Limburgse organisaties gebruik gaan maken van deze financiële ondersteuning. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er voor iedereen een plek is in onze maatschappij en dat iedereen of zijn of haar manier hieraan mee kan doen.“

Aanvragen
Organisaties die zich met hun initiatieven richten op het verbeteren van de kansen van kwetsbare mensen, kunnen voor ´Omzien naar Elkaar´ een aanvraag doen bij via www.kansfonds.nl/aanvraag. Organisaties die sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen, kunnen voor  ‘Zorgen voor Elkaar’ een reguliere aanvraag doen bij het Oranje Fonds via www.oranjefonds.nl.

Foto afdeling communicatie Provincie Limburg

 

Geef een reactie