Landgraaf sluit af met overschot van 3,1 miljoen euro

De gemeente Landgraaf heeft het jaar 2016 afgesloten met een financieel overschot van 3,1 miljoen euro. B en W stellen voor dat bedrag aan de algemene reserve toe te voegen. Die spaarpot kan worden gespekt omdat het tekort op sociale domein veel lager is uitgevallen dan was geraamd. Ook konden diverse meevallers worden ingeboekt, zoals minder lasten voor het beheer van wegen en accommodaties.

Met dit resultaat haakt Landgraaf aan bij de positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren. Wethouder Christian Wilbach: ‘Dit is een gevolg van het solide financiële beleid dat in onze gemeente al jaren wordt gevoerd. Voor onze aanpak hebben we dan ook telkens complimenten van de Provincie Limburg gekregen. Al jaren staat Landgraaf onder de lichtste vorm van toezicht van de provincie.’

Sociaal domein

Wat afgelopen jaar vooral gunstig uitpakte, is dat het tekort op het sociaal domein aanmerkelijk lager was dan waarop was gerekend. Vooral de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) heeft minder gekost. Jeugdzorg en participatie daarentegen weer duurder uit dan waarop vooraf was gerekend. Het gaat bij het sociaal domein om de taken die de gemeente heeft op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Wethouder Wilbach: ‘Het zal de komende jaren de grote uitdaging zijn om inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein in evenwicht te brengen. Dat is onze zorg en ook de zorg van alle gemeenten in Nederland.’

Spaarpot

De 3,1 miljoen euro waarmee het jaar 2016 financieel wordt afgesloten, gaat naar de algemene reserve. Dat is de reserve van de gemeente, die wordt gebruikt voor grote en onverwachte tegenvallers en het is ook de spaarpot om grote investeringen uit te kunnen betalen.

Gemeenteraad

De auditcommissie heeft geadviseerd over de definitieve jaarcijfers. Die commissie bestaat uit gemeenteraadsleden, wethouder Christian Wilbach (financiën) en ambtenaren. Ook de accountant heeft een positieve verklaring afgegeven.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de definitieve bestemming van het overschot.

Archieffoto Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie