Hoofdmenu

Ideeën gevraagd! in Landgraaf

Inwoners van Landgraaf bedenken regelmatig activiteiten of initiatieven waarmee hun (directe) woonomgeving leefbaarder wordt. De gemeente Landgraaf beloont deze ideeën, initiatieven en projecten, omdat het belangrijk is dat u prettig woont in uw buurt of wijk. Daarom is er het Burgerinitiatievenfonds. Hiermee stimuleren wij u om – samen met uw buurtbewoners – uw buurt gezelliger, schoner, groener of veiliger te maken. U weet zelf immers het beste waar uw buurt behoefte aan heeft. Het wijkcomité De Zon in Schaesberg is een mooi voorbeeld. Eind juni hebben ze er voor gezorgd dat de markt is aangekleed met prachtig gevulde bloembakken. Het resultaat mag er wezen. Zulke ideeën zoeken we!

Wij helpen u graag

U hebt een goed initiatief of project(idee) dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw buurt en wilt u dat ook zelf of met andere buurtbewoners ten uitvoering brengen? Bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuin of het onderhouden van het groen. Of het bevorderen van ontmoeting en betrokkenheid tussen buren, bijvoorbeeld door het realiseren van een ontmoetingsplek of een ‘samen eten’-project. Is dit het geval? Kijk dan voor het formulier bij Burgerinitiatieven, fonds.

De beoordeling van de ingebrachte initiatieven gebeurt overigens door het Platform Burgerinitiatieven. Dit Platform bestaat uit 6 inwoners die zijn aangewezen door de buurt/belangenverenigingen van respectievelijk Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Het Platform Burgerinitiatieven is er dus vóór en dóór bewoners van Landgraaf.

De gemeente Landgraaf vervult slechts een administratieve rol. Verder stelt zij het budget ‘Burgerinitiatieven’ ter beschikking.

Wilt u weten of uw idee of plan in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Burgerinitiatievenfonds? Neem contact op met een van de wijkcoördinatoren van de gemeente Landgraaf. Dit kan telefonisch via het Klant Contact Centrum, tel. 14 045 of via gemeente@landgraaf.nl. Kijk voor meer informatie bij Burgerinitiatieven, fonds.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Landgraaf