Hoofdmenu

Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad tekent nieuw convenant

Vertegenwoordigers van de partijen die deel uitmaken van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad.Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad

Op 26 juni tekenden de partijen die deel uitmaken van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad in SCHUNCK* Glaspaleis in Heerlen een nieuw convenant. Met dit convenant verbinden de partijen zich voor opnieuw een periode van vier jaar om te komen tot een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid in de regio.

Het Convenant verbindt 30 bondgenoten; hieronder zijn diverse bedrijven en instanties als de WOZL, het Arcus college, het UWV, de bibliotheken, gemeenten en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Met dit nieuwe convenant (2017-2021) willen de bondgenoten verder invulling geven aan de landelijke aanpak ‘Tel mee met taal’ in de regio Parkstad.

Namens de gemeente Kerkrade tekende wethouder Jo Schlangen (Onderwijs & Jeugdbeleid) het nieuwe convenant.

Foto Afdeling communicatie gemeente Kerkrade(Volgend nieuwsbericht) »