Philharmonie zuidnederland gesteund door Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft vertrouwen in de rol die de philharmonie zuidnederland speelt voor de hele regio Zuid-Nederland. Wel uit ze zorgen over de subsidiering door alle betrokken overheden. De Raad voor Cultuur noemt de keuze van het orkest voor twee standplaatsen en behoud van huidige formatie weloverwogen. De Provincie Limburg heeft al eerder de voorkeur voor dit scenario uitgesproken en reageert verheugd op het advies over de toekomst van de philharmonie zuidnederland.

In 2016 adviseerde de Raad voor Cultuur nog aan de Minister van OCW dat de philharmonie zuidnederland via volledige integratie van twee orkestkernen naar één orkest op één standplaats moest toewerken. De provincies Brabant en Limburg gaven daarom aan Berenschot en MH management & advies opdracht voor een zogenoemd scenario onderzoek. Op basis van het onderzoeksrapport koos de philharmonie zuidnederland voor volledige integratie tot één orkest met twee standplaatsen. De Raad voor Cultuur geeft groen licht voor deze ingezette koers en het plan voor de subsidieperiode 2017-2020.

De Raad voor Cultuur adviseert het ministerie, de provincies en de gemeenten hun beleid ten aanzien van het orkest zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Tot verbazing van de Provincie Limburg hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vorige week besloten om een forse bezuiniging voor de philharmonie zuidnederland toe te passen. De Provincie Limburg voelt zich nu gesteund door de Raad voor Cultuur en komt begin september met een plan. Hierin wil zij als één van de belangrijkste financiers van het orkest invulling geven aan haar positie.

Foto Philharmonie Zuidnederland.

Geef een reactie