Provincie Limburg steekt 15 miljoen in innovatief MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg kan rekenen op een fikse financiële impuls bestaande uit een mix van instrumenten. De Provincie Limburg breidt allereerst het MKB-Leningenfonds met 5 miljoen uit tot in totaal 25 miljoen. Chemelot Ventures, een fonds voor risicokapitaal ontvangt van de Provincie 5 miljoen voor de stimulering van agro/food-innovaties op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarnaast wordt nog eens 5 miljoen euro vrij gemaakt, bestemd om de kennis van wetenschappers op de Brightlands Maastricht Health Campus om te zetten naar commercieel haalbare producten. Gedeputeerde Staten hebben hierover vandaag positief besloten en leggen deze drie besluiten voor aan Provinciale Staten.

De inzet van de Provincie Limburg is het versterken van een samenhangend pakket aan  ondersteuningsmogelijkheden voor het MKB. Het doel is om ondernemers in het MKB een soepele begeleiding te bieden naar het geschikte instrument, via een efficiënt besluitvormingstraject.

Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie & Kennisinfrastructuur): “De Limburgse economie trekt boven verwachting hard aan. Nu is hét moment voor ondernemers om meer risico’s te nemen en te investeren in de toekomst. Met deze drie samenhangende maatregelen verwachten wij het MKB in Limburg een gerichte impuls te geven om goed door te groeien en voor nieuwe arbeidsplaatsen te zorgen.”

Gedeputeerde Hubert Mackus (Groen en Landbouw): “Het MKB vormt zeker in de land- en tuinbouw het fundament onder onze economie. Daarom zetten wij in op een versnelling van de Brightlands Campus Greenport Venlo, samen met onder andere onze regionale partners Rabobank Venlo en NV LIOF.”

Deze impuls kost de Provincie Limburg geen extra geld. Een groot deel, 10 miljoen, is afkomstig van een herverdeling van bestaande middelen. De rest komt uit de daarvoor bestemde reserves van de Provincie. Daarnaast verwacht de Provincie Limburg de ingezette middelen terug te ontvangen, het zijn immers geen subsidies maar leningen en investeringen die zichzelf moeten terugverdienen.

MKB-Leningenfonds
Het MKB-Leningenfonds richt zich op het ‘brede’ MKB. Zowel bedrijven met activiteiten binnen als buiten de topsectoren[1] kunnen voor een lening uit dit fonds in aanmerking komen. De leningen zijn bedoeld voor het verrichten van investeringen in materiële vaste activa en voor het uitbreiden van werkkapitaal. Op basis van het succesvolle verloop van het fonds is voorgesteld om € 5 miljoen in te zetten voor de uitbreiding.

Uitbreiding Chemelot Ventures voor Brightlands Campus Greenport Venlo
Door positieve economische ontwikkelingen neemt de dynamiek op de Brightlands Campus Greenport Venlo toe. Doordat bedrijven zelf weer geld hebben om te innoveren en te groeien, is er ook weer behoefte aan mede-investeerders. Om ook voor het MKB op deze campus risicokapitaal ter beschikking te hebben, wil de Provincie Limburg participeren in de uitbreiding van Chemelot Ventures met een agro/food fonds. In dit fonds zullen ook  Rabobank Venlo en NV LIOF investeren. Daarnaast ontvangt het agro/food fonds cofinanciering van de Rijksoverheid uit de ‘Seedcapital regeling’, ter grootte van € 6 miljoen. Daarmee wordt de omvang van dit fonds 17 miljoen euro.

Valorisatie-instrument voor Brightlands Maastricht Health Campus
Voor de ontwikkeling van deze campus is het van groot belang dat de kennis van de partners azM en UM voor het MKB op de campus beschikbaar komt. De middelen die door de Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld zijn bedoeld om de kennis van wetenschappers om te zetten naar commercieel haalbare producten.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie