“In Afrika heeft een gereviseerde naaimachine de waarde van een Mercedes”

GERED GEREEDSCHAP

 

 

 

 

De stichting ‘Gered Gereedschap’ is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gebruikte gereedschappen inzamelt, reviseert en op aanvraag verstuurt naar technische scholen en ontwikkelingsorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het netwerk van de stichting bestaat uit 200 inzamelpunten en 30 werkplaatsen. Een daarvan is de Parkstad Limburg vestiging in Heerlen.  

 

Overal waar je kijkt zie je keurig opgeslagen gereedschap. Aan de hout en metaalbank wordt driftig geslepen en geklust. Ook in de straalcabine, waar oud materieel van roest wordt ontdaan en een nieuwe ‘look’ krijgt, is veel bedrijvigheid. Ingezamelde gereedschappen worden er aan een strenge selectie onderworpen en volgens vaste kwaliteitseisen gereviseerd.

 

De sfeer in de werkplaats die is gevestigd in het voormalige sporthotel aan de Spoorsingel in de Heerlense wijk Grasbroek is oppie-toppie. Sommige vrijwilligers gaat het om een leuke en nuttige vrije- tijdsbesteding, anderen zoeken via hun activiteiten vooral de sociale contacten, maar het komt ook voor dat de werkplaats het centrale punt is geworden na jaren van trouwe dienst.

 

Ontroesten, draaien en slijpen voor toekomstperspectief van mensen

Wereldwijd leven honderden miljoenen mensen in armoede. Gered Gereedschap zet zich in om de levensomstandigheden van die mensen te verbeteren. In de werkplaatsen van Gered Gereedschap wordt het gereedschap gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt voor projectpartners in ontwikkelingslanden als Ghana, Kenia en Rwanda.

Een werkmeester van de Heerlense vestiging, geeft de betrokkenheid van de schare vrijwilligers prachtig weer: “Je stopt er nooit teveel tijd in om de doodeenvoudige reden dat je er met je hart bij bent. Als je geld geeft weet je nooit of het aankomt. Maar materiaal komt aan. Dit werkt. Mensen kunnen hierdoor een menswaardig bestaan opbouwen!”.

 

”Indrukwekkend fotobewijs”, zet de woorden kracht bij. Mensen die als een accordeon in het leven hangen – en dan ook nog met het doffe waas in de ogen van een half comateuze patiënt – krijgen vanuit Heerlen een toekomstperspectief geboden. “In Afrika heeft een gereviseerde naaimachine de waarde van een nieuwe Mercedes-Benz. Mensen kunnen er een beroep mee uitoefenen en de kost mee verdienen”, weten de vrijwilligers.  

 

De helft van alle Gered Gereedschap werkplaatsen is geheel voor en door vrijwilligers georganiseerd. De andere helft bestaat uit werkplaatsen die onderdeel zijn van Reclassering Nederland, welzijnsinstellingen, (re)integratieprojecten of dagactiviteitencentra in bijvoorbeeld psychiatrie of verslaafdenzorg. “Bij veel mensen zijn de antennes naar de gemeenschappelijkheid door de jaren heen een beetje afgebot. Maar hier krijg je een bijna religieus gevoel van gemeenschappelijkheid”, zegt de Heerlense werkmeester. Woorden zonder een lettergreep overdrijving.

36 vrijwilligers van de Heerlense vestiging. AOW’ers, politieke vluchtelingen, mensen met een WAO, WW en bijstandsuitkering, studenten, alle zetten ze zich onbaatzuchtig in om mensen in de derde wereld een toekomstperspectief te bieden.

 

Hebt u gereedschap dat niet meer bruikbaar of overbodig is?

Breng het naar de stichting gered gereedschap. Is het te veel of te zwaar? Geef en telefoontje of stuur een e-mail. Vrijwilligers van de stichting komen het graag bij u ophalen!

 

Sponsoring & donaties

Stichting Gered Gereedschap Parkstad Limburg krijgt geen subsidies. Wilt u het wereldse initiatief steunen door middel van sponsoring of een donatie, dan kan dat uieraard. Voor mee informatie en openingstijden van de werkplaats in Heerlen zie: www.geredgereedschap.nl
Foto-onderschrift: Met een goed functionerende naaimachine kun je in een derdewereld land dan ook een menswaardig bestaan opbouwen. Foto: Arnaud Nilwik.

 

Geef een reactie