Nieuwe eigenaar voor landgoed Kasteel Wijlre

 

Per 13 september jongstleden is het Elisabeth Strouven Fonds de nieuwe eigenaar van landgoed Kasteel Wijlre in de gemeente Gulpen-Wittem (Zuid-Limburg). Het echtpaar Jo en Marlies Eijck heeft het landgoed geschonken voor het symbolische bedrag van € 1,- onder de voorwaarde dat het Elisabeth Strouven Fonds voor minimaal 15 jaar zorgdraagt voor het onderhoud en de restauratie van het kasteel, het aangrenzende Koetshuis en het kunstpaviljoen Hedge House. Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed en de culturele programmering van tentoonstellingen en projecten.

Gesamtkunstwerk Wijlre’ blijft behouden voor samenleving

Kasteel Wijlre is een bijzondere buitenplaats voor cultuur en landschap. Op deze plek vormen hedendaagse kunst en architectuur samen met cultureel erfgoed en natuur een unieke eenheid. Maar liefst vijf eeuwen zijn hier met elkaar verweven; het kasteel uit de zeventiende eeuw, het Koetshuis uit de achttiende eeuw, het ontwerp van de kasteeltuinen uit de negentiende eeuw, de permanente kunstwerken in het omliggende park uit de twintigste eeuw en het kunstpaviljoen Hedge House en de hedendaagse kunsttentoonstellingen uit deze eeuw. ‘Dit is wat wij altijd gewild hebben. Het ‘Gesamtkunstwerk Wijlre’ voor de samenleving behouden en kunst en natuur delen met mensen’, vertelt het echtpaar Eijck.

Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre

Sinds 2012 is op initiatief van het echtpaar Eijck en het echtpaar Albert en Hannie Groot-Wijnands het beheer en de exploitatie van de buitenplaats en de programmering van exposities, educatieve activiteiten en culturele projecten overgedragen aan Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre. Deze stichting blijft zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed, de culturele programmering van tentoonstellingen en culturele projecten in het Hedge House, het Koetshuis en het onderhoud van de tuinen. Brigitte Bloksma, directeur-bestuurder van Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre: ‘Ik ben bijzonder gelukkig met de overdracht van het landgoed naar het Elisabeth Strouven Fonds. Hiermee heeft Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre een geweldige partner in de instandhouding en verdere doorontwikkeling van de gehele buitenplaats.’

Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds is een vermogensfonds en draagt onder meer financieel bij aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. Bestuurder Dik Mol: ‘Buitenplaats Kasteel Wijlre sluit goed aan bij de doelstellingen van ons fonds. Wij willen dat het landgoed en het levenswerk van de heer en mevrouw Eijck op alle onderdelen behouden blijven en dat de Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre haar culturele activiteiten kan voortzetten, zodat bezoekers er nog jarenlang van kunnen genieten.’

 

 

 

Geef een reactie