Provincie investeert in CBS-project op campus Heerlen

De doorgroei van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen krijgt een zeer stevige impuls. Het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat op 27 september zijn 1-jarige jubileum vierde, en de Brightlands Smart Services Campus gaan een intensieve samenwerking aan. Gedeputeerde Staten hebben een projectsubsidie van € 2.000.000,- toegekend aan het CBDS, onder voorbehoud van goedkeuring door het Limburgs Parlement.

Dit werd op 27 september bekend gemaakt door Limburgs gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur en CBS-directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi tijdens het CBS-seminar  Big Data Matters – Towards Smart Statistics op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. De totale kosten van het project bedragen iets meer dan € 22.000.000. Met deze investering wordt het fundament onder de campus in Heerlen, die onlangs ook de eerste verjaardag vierde, nog verder verstevigd.

Doel van het Center for Big Data Statistics is de statistiekvoorziening actueler te maken, nieuwe statistische producten te ontwikkelen en bij bestaande statistieken meer verdieping naar bijvoorbeeld regio of sector aan te brengen. Hierdoor kan sneller en adequater met beleid worden gereageerd.

Door de samenwerking tussen het CBDS en de Brightlands Smart Services Campus worden unieke databronnen en specifieke kennis en deskundigheid aan de campus verbonden. Zo richt de campus zich vooral op business development en onderhouden van de community. Kennisinstellingen richten zich op onderwijs en onderzoek, terwijl het CBDS zich vooral op de toepassing van big data voor statistiek richt. Tevens kan het CBDS een belangrijke rol spelen bij het leveren van de input voor data driven beleid rondom onder meer economische groei, energietransitie, mobiliteit, arbeidsmarkt, gezondheid, woningmarkt en veiligheid.

Gedeputeerde Twan Beurskens: “De enorme expertise van het CBS op het gebied van data komt hiermee beschikbaar voor de start-ups, studenten, wetenschappers en mkb’ers op de campus. Dat geeft een enorme impuls aan de verdere ontwikkeling van de Limburgse kennis-economie.”

Astrid Boeijen, vestigingsdirecteur van de Heerlense CBS-vestiging, is ook verheugd over de intensievere samenwerking: “Met deze subsidie kunnen we onze analyse van wat er gebeurt in de samenleving verdiepen, stageplaatsen voor getalenteerde studenten creëren en de samenwerking op de Brightlands Smart Services Campus versterken. Dit vergroot de aantrekkingskracht van Limburg in het algemeen en van Heerlen in het bijzonder op andere data-georiënteerde partijen.”

Gedeputeerde Staten hebben eveneens ingestemd met een projectvoorstel ter voorbereiding van een Provinciaal Data Center (PDC) met het CBS in 2018. Hiermee wordt invulling gegeven aan het provinciaal onderzoeksprogramma 2018 en verder.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock

 

Geef een reactie